A belső emigráció évei – Állandó kiállítás a Tihanyi Alkotók Házában
2022.10.24 07:32:38


feladat: szakmai kurátor

2020-2021

Az Tihanyi Alkotók Házában berendezett A belső emigráció évei című állandó kiállítás a Tihanyban alkotó, a helységhez köthető művészeknek állít emléket. A Tihanyi-félsziget a 20. század közepén sok jelentős írónak, költőnek, képzőművésznek adott otthont vagy időszakos elvonulási lehetőséget, mint például Illyés Gyula, Borsos Miklós, Németh László, Passuth László, Bartha László és Vass Elemér és társaik, barátaik. A belső emigráció évei című kiállítás ezen alkotók műveiből ad ízelítőt, és bemutatja, hogyan kapcsolódik az életük és az életművük Tihanyhoz, a környező tájhoz, hogyan nyer inspirációt a település múltjából és kultúrájából, és hogyan hozza létre az alkotók és művek egymáshoz kapcsolódó, sajátos szövedékét. A megjelenített tartalmak az itt létrejött atmoszférát, a társasági életet, a magányt, az alkotás folyamatát, a táj és az ember viszonyát, a múlt század e sajátos közegének értékrendjét közvetítik a látogató felé. Ugyanakkor a tárlat, tágabb perspektívába helyezkedve, a háttérben felvillantja a szorongató politikai körülményeket is, melyek szerepet játszottak e tihanyi alkotói központ létrejöttében. A kiállításban levelek, naplók, versek és prózai művek részletei mellett képzőművészeti alkotások (Bernáth Aurél, Vas Elemér, Borsos Miklós) és plasztikák (Borsos Miklós) ritkán látott, a Tihanyban kialakult művészi, baráti körhöz köthető másolatai láthatók kiállítva. A korszakunkban a településen alkotó írók, költők kéziratai, naplói, szerény személyes tárgyai felidézik a Tihanyban töltött évek mindennapjait. Mindez hozzájárul Tihany értékeihez és kultúrájához való hozzáféréshez, kapcsolódáshoz.