Illyés Gyula, Atlantisz sorsára jutottunk – Naplójegyzetek 1956-57
2022.10.24 07:32:04


feladat: közreműködés a szöveggondozásban

Illyés Gyula Naplójegyzeteinek a korábbi kiadásból szintén hiányzó, de kiemelkedően fontos része az 1956-os forradalom és az azt követő néhány hónap (1956. október 23-tól 1957. január 31-ig) krónikája. E jegyzetek az Illyés Gyula-hagyaték ismeretlen, lappangó részét képezték, és csak 2014-ben kerültek napvilágra, kiadásukra pedig a forradalom 60. évfordulója alkalmából került sor. A szöveg keletkezésének eredeti célja nem a későbbi kiadás volt, hanem az események egyidejű, az író saját maga számára történt rögzítése, így azok a lehető leghitelesebb lenyomatai az Illyés Gyula által átélt eseményeknek. A napról-napra vezetett eseménynapló számot ad a megadott időszakban az Írószövetség elnökségében, a Petőfi Párt megalakulásánál, a Nagy Imrével és Tildy Zoltánnal, és az írói delegációnak a szovjet városparancsnokkal történt tárgyalásairól, és Illyésnek az átéltekhez kapcsolódó gondolatairól, reflexióiról. Az alapos jegyzetapparátussal ellátott anyag a történelmi események megismeréséhez újabb adalékokkal szolgál, és az író életének kiemelten fontos időszakát rögzíti. Illyés Gyula 56-os naplójának feldolgozása során a dokumentumok összegyűjtésében és értelmezésében, valamint a szerkesztés egyes folyamataiban vettem részt.