NŐ ÉS FÉRFI KÖZÖTT
2019.08.31 11:00:11


Képeim választott formanyelve tudatos erősítése a tartalomnak. Az elmúlt év munkájái tökéletes alapot jelentenek a három éves művészeti ösztöndíj munkatervének elkészítéséhez.  Alapot, mert figyelmem apránként tolódik a női lélekállapotok káoszának vizsgálatától a Genezis, az Éden, Isteni rend felbomlásának képi megfogalmazásáig. A genezis jelenti a férfi és a nő születésének körülményeit, őstörténetük örök érvényű. Megkísérlem a művészettörténet megszámlálhatatlan képi lenyomatának sorát 
felhasználva, rekontextualizálva és aktualizálva megalkotni az isteni rend megtestesülését, az Édent, mint a tökéletes „őslélekállapotot”. 
 


Képek, állományok