Az Uránia-történet vonzásában
2022.08.25 07:40:01


A mellékelt portfólióban röviden ismertetem a korábbi kutatásom nyomán megjelent Az ismeretlen Uránia - Fejezetek egy filmszínház történetéből című kötetet, annak fogadtatását, szerkezetét, valamint röviden kitérek arra, hogy a pályázatomban leírt új kutatás hogyan kapcsolódik ehhez a korábbi munkához.


Képek, állományok