Társadali szükséglet
2019.09.20 12:31:23


Fontosnak tartjuk bemutatni azt a teljesítményt, amelyet a romák nyújtanak a kultúrában, jelen esetben a zenében, hogy ne csak úgy tekintsenek rájuk, mint akik szociális problémát, munkanélküliséget, képzetlenséget jelentenek.

Az európai romák összetartozásához, az együttműködéshez, a pozitív értékek bemutatásához, az előítéletek csökkenéséhez - a SziRom-on keresztül mintegy láthatatlan, de ugyanakkor nagyon erős hálóval, a zenével – járulunk hozzá, nem csak hazai, de európai szinten is. Európában is olyan roma fiatalokat szeretnénk megtalálni, akik hasonló élethelyzetben vannak a magyarországi fiatal, roma, klasszikus –hagyományos, cigány tradíciót követő- zenét tanulókkal.

Terveink között szerepel, hogy a zenekar komolyzenei produkcióival fellép majd az európai országokban, bevonva az ott élő roma fiatal zenészeket, közös produkciók létrehozásával. Törekvésünk, hogy Európában élő fiatalok is tagjai lehessenek a zenekarnak, ezáltal nemzetközi szintre is emelve ezt a tevékenységet. 

Szintén határozott célunk, hogy ötvözzük a különböző zenei irányokat, s a koncerteken - a komolyzene mellett - a roma folklór, a jazz is felhangozzék roma autentikus zenekarok és művészek előadásában. 

A zene már évszázadok óta rendkívül fontos szerepet tölt be a cigányok életében. Sok családnak megélhetést, főfoglalkozást jelentett és jelent a mai napig is. Sokan úgy vélik, hogy a cigányok zene iránti fogékonysága és tehetsége a távoli múltból táplálkozik, és hogy ősidők óta ez az egyik meghatározó forrása megélhetésüknek.

A cigányság arisztokráciájának tekintett zenészek a magyar reformkor óta fontos szerepet töltenek be a kulturális életben.

Napjainkban a cigányzenészek körében is jelentős életmód- és zenei stílusváltásnak lehetünk tanúi: szinte megszűnt a magyar nótához kapcsolódó, éttermi zenélés mint megélhetési forma, de egyre több cigány származású művész alkot a komolyzene és a jazz területén. 


Képek, állományok