Tanulmányok/2
2019.09.10 12:29:00


Az építészet nem a természetet, hanem a társadalmat utánozza. Vágó József szociologizáló építészetelméletének rekonstrukciója című tanulmány kézirata (pdf-formátumban).
A szöveg a 2019. szeptember 12-13-án esedékes Szociologizáló hagyományok a magyar építészetelméletben című konferenicán hangzik el, és a tervezett, a három év végén benyújtandó kismonográfia részét képezi, illetve a Tanulmányok címke alatt itt feltötött tanulmányhoz szervesen kapcsolódik, azt egy korabeli esettanulmánnyal támasztva alá.
A szöveg várhatóan 2020 folyamán jelenik a konferencia anyagát közlő, és általam szerkesztendő kötetben a TérTár kutatóműhely könyvsorozatában: https://tertar.webnode.hu/.


Képek, állományok