"Mély kútba tekinték" – egy ösztöndíjas zárszámadása. Vízcseppek a múltból
2021.08.09 06:16:58


2018 tavaszán, még mielőtt megpályáztam volna a Művészeti Akadémia Ösztöndíjprogramját, megdöbbentő kutatási eredményeknek, lehettem részese. Olyan „mély kútba” sikerült betekintést nyernem, amely ötezer éves mélységekből adott „vízcseppeket”. Pályázatíró barátom, Mihály István Csaba sugallatára Csíksomlyó környékének ősi kultúrájával is kezdtem foglalkozni. A zarándokhely és környékének népi kultúrája, archaikus imáinak, egyházi és világi képalkotó világának a gyökerei a régészeti ásatások (melyeknek nagy örömömre részese lehettem) mintakincsével esetenként, teljes azonosságot mutat. Számomra ezen, kutatás eredményei egyfajta kulturális, sőt szakrális folytonosságot sugallnak, mely lépésről lépésre  ezer éves léptekben lineárisan napjainkba vezetnek.

A szülőfalum határában, a Várdombon feltárt több ezer éves kultúra napjainkban is felbukkan a népi készségeink, a szent helyeink alkotásaiban és a még élő archaikus imák képi világában. Ősiség árad minden egyes megmozgatott, feltárt titok mögül. Csíksomlyó titka a Sötétség és a Fény több ezer éves „harcából” eredő Őshit, egy nagyon erős panteizmussal befont, titokzatos Világkép - Virágkép.

Ezek a csodás Ősképek inspirálták már 2018-ban alkotásaimat, ezeket a motívumokat próbáltam elfogadtatni a régi fák és a régi használati tárgyak patinájával.

Már második Ösztöndíjas hónapra olyan anyag készült el, amelyet októberben „Fafaggatás és Napima” címmel kiállítottam Szilágysomlyón a Római Katolikus Közösségi ház kiállítótermében.

„A csíkcsomortáni képzőművész a több száz éves fák újraformázásáról, újjáalkotásával hívta fel a figyelmet magára művészetkedvelők figyelmét. Régi deszkák, teknők, szuszékok, ládafiák, homlokzatdeszkák gyűjtése adta lehetőséget  használta fel a saját, kortárs üzeneteinek eszközéül. Képei így korokon átívelő, időt meghazudtoló, vagy újraszülő Világképekké, Virágképekké váltak.” (Barcsa Zsuzsanna) (lásd: külső hivatkozások)


Külső hivatkozások (videó, audió stb.)