Illyés Gyula szerkesztői tevékenysége a Magyar Csillag levelezésének tükrében
2022.10.24 07:32:49


Doktori disszertáció

készítése folyamatban, leadás éve: 2022

Illyés Gyula pályájának irodalomközéleti szempontból egyik legaktívabb időszaka volt a Magyar Csillag folyóirat szerkesztésnek ideje 1941 szeptemberétől 1944 márciusáig. A Nyugat utódaként a folyóirat célja volt, hogy a megörökölt irodalmi hagyományokat tovább vigye, ugyanakkor helytálljon a háború irodalmat, kultúrát és az írókat egyaránt fenyegető idejében. Illyés Gyula mint a Nyugat korábbi munkatársa vette át a lap főszerkesztését, amelynek során az irodalmi élet számos szereplőjével állt levelezésben. Az Illyés Gyula-hagyaték e szerkesztő- és magánlevelekből sokat megőrzött, azonban jelentős részük még publikálatlan, így a disszertáció erre a levelezéskorpuszra épül, mint elsődleges forrásra. A változatos témájú és hangvételű üzenetekből korábban nem ismert részletek, információk olvashatók ki a folyóirat szerkesztésére, céljaira, a szerzők és a főszerkesztő iordalomelméleti elgondolásaira vonatkozóan. A kutatás kiegészül más, a korszakból származó dokumentumokkal, visszaemlékezésekkel, naplóbejegyzésekkel Illyéstől és vele kapcsolatban álló más szerzőktől is. A többszempontú, az irodalmi élet több szereplőjének perspektíváját felvonultató elemzés az irodalmi élet hálózatának dinamikus képét tárja elénk, és feltárja Illyés Gyula szerkesztési elveit, és azokat az irodalom céljával, társadalmi felelősségvállalásával kapcsolatos elgondolásait, melyek túlmutatnak a folyóirat keretein, és gyökerei a teljes életműben keresendők.