numinózus
2019.04.27 08:42:58


A numinózus szó egy műszó, amelyett Rudolf Ottó német teológus rögzített. Szükségét érezte ennek, mivel - véleménye szerint - a "szent" szó elhasználódott és már nem tudja lefedni azt a bonyolult érzeti, tapasztalati struktúrát, amelyre a vallási élmények tárgyalásakor szükség lenne.  Ezen a gondolati szálon elindulva készültek numinózus főcímű munkáim, melyeknek célja, hogy a szentet - a szó eredeti komplex értelmében, „egészen másként” mutassa be. Az egyes munkák ennek a komplexitásnak egy-egy szegmensét veszik kiindulási alapul. A „szenvedés”, „a …közössége”, és az „egészen más”  kísérletet tesz arra, hogy a ezek a témák misztériumként jelenjenek meg a befogadó számára.  Formai alapjuk, a barokk korban előszeretettel használt ereklyetartók – (pl.: Róma, Cosmedin, Szt. Valentin ereklyetartó) – számomra valamiféle temetkezési tárgy asszociációt is hordoz. 


Képek, állományok