Work in progress
2023.06.07 09:28:54


Magyarországon mindeddig nem jelent meg a művészetfilozófia történetét komplex szellemtörténeti szempontból tárgyaló tudományos írásmű, amely kifejezetten a magyar történések egy szegmensét, a XX. század első felét, veszi górcső alá. Kutatásom interdiszciplináris, de mégis egységesen körülhatárolható szellemtörténeti formát ölt. E forma tartalma a művészet jelenségének bölcseleti értelmezése.

Célom tehát egy olyan kutatás végrehajtása és monográfia megírása, mely egyszerre foglalkozik a magyar művészetelmélet XX. század első felének kimagasló kutatóival és teoretizáló művészeivel, és egyszerre szisztematikus igényű is. Feltárom tehát az egyes kontextusok művészetértelmezését a kiemelkedő kutatók életművén keresztül, ugyanakkor a művészet bölcseleti felfogásáról, mint ezen kutatóktól függetlenül fönnálló jelenségről is beszélek.

Kutatásom elsősorban szellemtörténeti munka, azaz, megpróbál túllépni a történeti és filozófiatörténeti toposzokon: a XX. század első felének magyar művészetelméletét egy egységes hagyományként értelmezi, ahol ugyan különböző szerzők különböző iskolákból jönnek, mégis folyamatos jelenvalóságot alkotnak, és amelyet joggal nevezhetünk sajátosan magyar művészi és művészetelméleti reneszánsznak.

Vizsgálódásaim kiindulópontja a Böhm Károly alapította „kolozsvári iskola” művészetelméleti meglátásai, végpontja a Hamvas-Lukács-vita, Hamvas B-listázása.