Portfólió2022
2022.08.29 03:58:25


Jelen portfólió három részre tagolódik. Az első az eddig megjelent publikációimból és közreadott műismertetőimből szemezget, a második eddigi hangversenyplakátjaimból válogat, végül a harmadik az elmúlt évek fontosabb koncertjeiből sorol fel néhányat.


Képek, állományok