Illyés Gyula, Ostromnapló, 1945
2022.10.24 07:31:54


feladat: közreműködés a szerkesztésben, szöveggondozásban

Illyés Gyula posztumusz kiadott nyolckötetes Naplójegyzetek sorozata felöleli az író életét 1929-től egészen haláláig, azonban a 2. világháború végéről szóló részek hiányoznak belőle. Az 1945 január és április közé eső időszak bejegyzései nem szerepelnek a kötetekben. Ezt a hiányt pótoltuk az Ostromnapló, 1945 című kötet kiadásával, amelyben az írónak Budapest ostroma alatt keletkezett naplójegyzetei, és az Illyés Gyula-hagyatékban található, a jegyzeteket kiegészítő dokumentumok, szerepelnek. Az író feljegyzéseit egy zsebnoteszbe készítette, amely feldolgozatlanul lappangot a család birtokában lévő hagyatékban, és amelynek gondozott és annotált szövegét tartalmazza ez a kiadvány. A munka során a kézirat digitalizálását, átírását, a homályos részletek felfejtését végeztük el, valamint bőséges jegyzetanyaggal láttuk el a szöveget, hogy az olvasók és a kutatók számára egyaránt könnyen hozzáférhetővé tegyük a sokszor igen töredékes, rövid és jelzésszerű feljegyzéseket. A hagyatékban megőrzött dokumentumok – fotók, versek, egykorú kisnyomtatványok (plakátok, röpiratok, igazolványok, élelmiszerjegyek), levelek – egészítik ki a szövegeket, és forrásul szolgálnak a korszakról is. Az Ostromnapló, 1945 kiadásának jelentősége nem csak az, hogy a történelem egy sorsfordító időszakában készült, egykorú, hiteles jegyzeteket hoz napvilágra, és ezzel feltárja Illyés életének több fontos részletét. A feljegyzések és verskéziratok elsődleges, rögtön az események után készített megörökítése, és ezek összevetése az író már kidolgozott szövegeivel az írói mechanizmusok működésére, az írás és az egyes művek kialakulásának fázisaira világít rá. Illyés Gyula Ostromnaplójának feldolgozása során a szöveg digitalizálásában, a dokumentumok összegyűjtésében és értelmezésében, valamint a szerkesztés egyes folyamataiban vettem részt.