„Amit már régen elfeledtél…” – Ozora és a Puszta Illyés Gyula szemével
2022.10.24 07:32:25


Állandó kiállítás az ozorai Esterházy Fogadóközpontban

feladat: szakmai kurátor

2016

A kiállítás az egykori ozorai Nagyvendéglő felújított műemléképületében valósult meg. Az épület maga, akárcsak Ozora és a Puszta kötődik Illyés Gyula és családja múltjához, hiszen az író nővére egykor a tulajdonosa volt a Nagyvendéglőnek, és Illyés ebben az épületben írta meg 1936 nyarán Petőfi című művét és a Puszták népe egyes fejezeteit. A kiállítás két helyiségben mutatja be a 20. század első felének tolna megyei világát, és azt, hogy a Pusztát szülőföldjének, Ozorát pedig „álmai városának” valló Illyés emlékeiben, kötődéseiben, gondolkodásában és műveiben hogyan merült fel időről-időre az a világ, amelyet fiatal korában itt megtapasztalt. A Nagyvendéglő egykori fogadótere berendezésében idézi annak az Ozorának a világát, amely a múlt század első évtizedeiben, egészen a 2. világháborúig még virágzó regionális központ, vásárhely volt. A kiállítótérben Illyés Gyula életének egy-egy fontos szakaszával ismerkedhet meg a látogató, megértve, hogyan vált a szülőföld tapasztalatának emléke egy írói életmű építőköveivé Illyés hosszú alkotói pályájának különböző korszakaiban. A Puszta és Tolna megye települései, tájai, lakói megjelennek a legkorábbi verseskötetek, a Nehéz föld és a Sarjúrendek lapjain, majd prózában is, a Puszták népe fejezeteiben. De ez a téma akkor is újra meg újra felbukkan Illyés művészetében, amikor térben már évtizedek óta eltávolodott ettől a tájtól.