Mayer Éva portfólió
2022.03.21 12:11:24


MAYER ÉVA DLA (1983, Pozsony) képzőművész Budapesten és Somorján alkot. Tanulmányait 2008-ban fejezte be a Magyar Képzőművészeti Egyetem képgrafika és vizuális nevelőtanár szakán. 2018-ban doktori fokozatot szerzett a Magyar Képzőművészeti Egyetem Doktori Iskolájában. 2013-ban szakmai munkája elismeréseként Munkácsy-díjjal tüntették ki. 2007-ben külföldi tanulmányúton vett részt Corkban (Írország), 2015-ben pedig a prágai Akademie výtvarných umění-n végzett szakmai kutatómunkát. Rendszeresen szerepel különböző szlovákiai, magyarországi és külföldi szakmai fórumokon, több mint kétszáz kiállításon vett részt. Emellett kultúraszervezőként is tevékenykedik, több kurátori projekt fűződik a nevéhez. A 2011 óta működő DUNARTCOM Somorjai Nemzetközi Művésztelep ötletgazdája és főszervezője családjával együtt. 2011-2014 között szervezte meg a Szlovákiai Magyar Képzőművészeti Fórumot. 2011 óta a Kortárs Magyar Galéria kuratóriumának tagja Dunaszedahelyen, ahol rendszeresen szervez kortárs kiállításokat. 2014 óta egyetemi oktató, 2015-2019-ig oktatott az Eszterházy Károly Egyetem Vizuális Művészeti Intézetében Egerben. 2019 óta a Budapesti Metropolitan Egyetem Animáció és Média Design Tanszék főiskolai docense. 

Munkáiban évek óta foglalkozik az aktuális társadalmi, szociális problémákkal, melyeket személyes életében megtapasztalt élményei hívnak elő. Olyan tabutémákat feszeget, mint a társadalmi-kisebbségi konfliktusok, az előítéletesség, a migráció problematikája, vagy az elmúlás, a gyász, illetve a hittel és vallással kapcsolatos kérdéskörök. Bár műveinek kiindulópontja legtöbb esetben személyes indíttatású, mégis célja, hogy általánosabb érvényűvé formálja a mondanivalót. Törekszik arra, hogy alkotásain keresztül kapcsolatot teremtsen, hogy nyitottságra, elgondolkodásra, együttműködésre, toleranciára serkentse a közönséget egyéni technikai megoldások alkalmazásával. A legfontosabb számára azonban az, hogy munkáival olyan témákra világítson rá, melyekről nem szívesen gondolkodunk vagy beszélünk. Kiállításainak köszönhetően azt tapasztalja, hogy a befogadók is képesek nyíltabban, közlékenyebben kommunikálni a traumatizált témákról. Mayer Évát élénken foglalkoztatja a grafika térbelivé alakítása, installációi gyakran helyspecifikusak, időnként hanggal és mozgóképpel kiegészítve. Alkotói pályája során több alkalommal állított ki szakrális és deszakralizált terekben, ahol egymást jól kiegészítve működik a köznapiság és a szakralitás.


Képek, állományok