Dienes Nikolett szőnyegszövő - portfólió
2020.03.17 05:18:49


Középiskolai tanulmányaimat követően a Népi Kismesterségek és Szolgáltató Mesterségek Szakiskolájában ismerkedtem meg a szövéssel, itt életreszóló tapasztalatokat szereztem és a szenvedélyemmé vált a szövés. Szőnyegszövő tagozaton végeztem kitűnő eredménnyel, fő irányultságom a népművészeti témájú alkotások készítése. Fontosnam tartom népművészetünk, hagyományaink ápolását, tovább örökítését. 2007-ben a Népművészet Ifjú Mestere címet nyertem el szőtteseimmel.

Poftfóliómban eddigi tevékenységem szebb darabjait mutatom be, a különböző szövési technikák közül láthatók itt kilimszőnyegek, takácsmintás gyapjútakaró, rongyszőnyeg, gyapjú fali futók, vászon asztalterítők és kendők. Egyik kedves munkám a bukovinai nagyvirágos festékes szőnyeg reprodukciója, mely autentikusan a régi idők fonalhasználatát tükrözi. Csak meleg színeket használtam, mely szőnyegem egyediségét adja. Másik kedves munkám a csíki csillagos festékes szőnyeg, melynek szövési módja leginkább a torontáli szőnyegekre jellemző.  Ezen a szőnyegen látható egybekötött és likatos szövési technika is. Számomra kedves darab még egy cifrahímes szőrtakaró. A szövési technika itt a takácshagyományokra megy vissza. A portfólióban bemutatott további alkotásaim a hagyományos népművészeti szövési tehnikákat mutatják be.


Képek, állományok