Varga Rita pedagógiai és egyéb alkalmazott művészeti munkák
2020.03.20 07:16:04


A kiállítások mellet workshopokat, konferenciákat szervezünk, valamint nagy hangsúlyt fektetnénk a múzeumpedagógiai programokra.

A Közelítés Művészeti Egyesületnek ez irányban több évtizedre visszanyúló tapasztalata van. A kiállítások és az egyéb művészeti események szervezése mellet közel 15 éve szervezünk vizuális nevelés, múzeumpedagógiai programokat és foglalkozásokat, leginkább Pécset, Pakson, Szekszárdon, Budapesten, valamint külföldi projektek esetén, Hollandiában, Németországban és Szlovákiában  is.

Korábbi tapasztalatok alapján, fontosnak láttuk egyesületünk szakmai körében egy újra értelmezett művészet közvetítés kialakítását, a fiatal generáció körében.

Múzeumpedagógiai programunk olyan alternatív oktatási modellekkel foglalkozott, amely hatással lehet a vizuális és a kreatív oktatás kiegészítésére és új alternatívákra nyújt kísérletet a tananyagban. Jelen elképzelések megvalósítására független, oktatási intézményeken kívüli, vizuális és művészeti pedagógiai programok szervezését indítottuk el, több városban is, Pécsett, Szekszárdon valamint Pakson is.

Nem a technikai eszközöktől szeretnénk megfosztani a fiatalokat, hanem egy olyan látásmód elsajátítását közvetítenénk nekik, amely egy új ablakot nyit a vizuális művészetek által, a különböző tudományterületek összekapcsolására és értelmezésére. Ezért a programban nem csak vizuális szakembereket, hanem más tudományterületről is együttműködünk szakértőkkel.

Tervezett projektünk esetében, ennek elsődleges célja, hogy az általános-és középiskolás korosztály számára különböző mediális felületeken befogadhatóvá tegye a kortárs képzőművészet, a vizuális kultúra elemeit. Emellett segítse a művek, médiumok, művészeti tendenciák megértését és tovább gondolását, kritikai értékelését.

 A kiállítások és azokhoz kapcsolódó programok az egyetemi közönség mellet a város felé is nyitottak lennének.

Idén januárban kaptuk a felkérést Prof Dr habil. Szécsi Gábortól a PTE KPVK dékánjától egy kortárs galéria leétrehozatalára és működésének elindítására Szekszárdon. Ez irányú korábbi tapasztalatainkból vezérelve, örömmel elfogadtuk és nekiálltunk a tervezésnek és kisebb átalakítási javaslatoknak a galéria kialakítása kapcsán.

A galéria fontos és szerves része az egyetemi képsének valamint a KPVK Környezetkultúra szakának fontos terepe is lesz. A környezetkultúra szak több irányú képzést is felvonultat és olyan határátlépsi lehetőségeket segít elő, ami a hallgatók számára rendkívűl fontos, hogy megértsék és megtapasztalják az eltérő művészeti diszciplinákat. Ezért rendkívúl jó lehetőség az oktatás és művészetközvetítés szempontjábólis.


Külső hivatkozások (videó, audió stb.)

Képek, állományok