GENEZIS - oratórium
2022.08.17 01:02:29


A pályázat beadásakor azt a célt tűztem magam elé, hogy három év alatt egy olyan latin nyelvű oratóriumot komponáljak, amely hidat képez a hagyományos zenei kifejezésmód és az innovatív kortárs zenei gondolkodás között. Katolikus egyházzenészként különösen fontos számomra a latin nyelvű bibliai, valamint liturgikus szövegek megzenésítése, ezért is vállalkozom arra, hogy a latin nyelvet válasszam kompozícióm textusa számára. A Föld és az ember teremtése a Bibliában Mózes első könyvének (más néven Genezis vagy Teremtés könyve) első és a második fejezetében olvasható: ez a történet kifejezésre juttatja, hogy Isten a Teremtő, és a természeti világ, továbbá az élőlények is mind az ő alkotásai. A Genezis c. oratórium hét tételből álló alapkoncepciója a teremtéstörténet hét napjának eseményeit foglalja zenei hangokba, amelynek szövegeit a Teremtés Könyvének latin nyelvű fordításából fogom összeállítani. A Genezis c. oratórium apparátusát szólistákra, kórusra és nagyzenekarra képzelem el. Gyakorló egyházzenészként számos vokális mű megszólaltatásában veszek részt, ezért már régóta foglalkoztat az a kérdés, hogy – a tapasztalataimat felhasználva – miként illeszthető össze a 20–21. századi zenei gondolkodás a vokalitás törvényszerűségeivel. Eddigi komponált szakrális témájú, ám hangszereket is foglalkoztató műveim megkomponálása során (Psalm IV, Tre hymni, Tres orationes, Cantimus virginem) alapvető szempont volt számomra annak a kérdésnek a megválaszolása, hogy a hangszeres zenei környezet milyen módon tudja biztosítani az énekszólam (vagy énekszólamok) stabilitását (pl. a belépések kényes pillanataiban) úgy, hogy közben a vokális anyag is tükrözze korunk zenéjének frissességét. A hangszerelés tekintetében pedig az foglalkoztat leginkább, hogy miként állítható egymás mellé a barokk világos hangzásképe, a romantikus grandiózus hangtömegei, valamint a 20. század második felének kísérletező szellemű hangzásvilága. Reményeim szerint sikerül egy olyan szilárd konstrukciót létrehoznom, amelyben ezek az eltérő világok szintézist tudnak alkotni.


Képek, állományok