Gyakran ismételt kérdések

 • A Kormány az 1696/2017. (IX. 22.) Korm. határozat (a továbbiakban: kormányhatározat) alapján a Magyar Művészeti Akadémia (a továbbiakban: MMA) művészeti ösztöndíj rendszerének megújítására többletforrást biztosít, így az MMA átfogó művészettámogatási rendszer kiépítését kezdte meg 2017-ben, amelynek részeként a Kormány együttműködésével új alapokra helyezte ösztöndíjprogramját és létrehozta az MMA három évre szóló Művészeti Ösztöndíjprogramot (a továbbiakban: ösztöndíjprogram).
 • A kormányhatározat szerinti, az MMA költségvetéséhez rendelt forrásból 2018 szeptemberétől évente 100 új ösztöndíj adható fiatal és középgenerációs művészek számára bruttó 200 ezer forint/hó/fő összegben, három év időtartamra, legfeljebb évi 300 fős létszámkeretig. Ez a hároméves időszak a Magyarországon jelenleg jellemző ösztöndíjak sorában kiemelkedően hosszú futamidőnek számít, és az ösztöndíj mértéke is kimagasló, ezáltal minél több művész, művészelméleti szakember pályakezdését, pályája kiteljesedését, kiemelkedő alkotások, előadások, kutatások és tanulmányok létrehozását tudja segíteni. A támogatni kívánt létszámkeret (legfeljebb 300 fő) valamely ösztöndíjas szerződésének megszűnése esetén feltölthető az ún. „tartaléklistán” szereplő ösztöndíjasokkal.
 • Az ösztöndíjprogram célja – a programszerű, három évre szóló – alkotó és előadóművészeti, valamint művészetelméleti tevékenységek támogatása, magas színvonalú művészi és művészetelméleti tevékenységek anyagi feltételeinek megteremtése az alábbi pályázati kategóriákban:

  • építőművészet;
  • film- és fotóművészet;
  • iparművészet és tervezőművészet;
  • irodalom;
  • képzőművészet;
  • művészetelmélet;
  • népművészet;
  • színházművészet;
  • zeneművészet.
 • Az ösztöndíjprogram a támogatási időszakban az alkotás folyamatát segítő szakmai mentorálásra, valamint utógondozásra, publikációra, bemutatkozásra is lehetőséget biztosít.

A regisztrációt az osztondij.mma-mmki.hu/register linken lehet megtenni.

A regisztrációhoz az alábbi adatokat kell megadnia:

 • Család- és keresztnév: hivatalos okiratban szereplő név;
 • E-mail cím: olyan e-mail címet adjon meg, amelyen keresztül a Magyar Művészeti Akadémia Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézetével való kommunikációt folytatni kívánja, ezért kérjük, hogy az e-mail cím esetleges későbbi változását azonnal jelezze az palyazat2024@mma-mmki.hu e-mail címen! (Ezek a levelek egyes levelezőrendszereknél néha a kéretlen levél (spam) mappába kerülhetnek, kérjük erre is legyen figyelemmel.);
 • Jelszó megadása: a rendszer csak olyan jelszót fogad el, amely nagy- és kisbetűt, számot és írásjelet egyszerre tartalmaz (pl. Jelszavas_Palyazo1234);

A regisztráció érvényesítéséhez visszaigazoló e-mailt küldünk az Ön által megadott címre. Kérjük, nyissa meg a levelet és kövesse az ott leírt utasításokat. Kérjük, ellenőrizze a Spam vagy Junk mappákat is.

A regisztráció érvényesítéséhez kapcsolódó visszaigazolást követően Ön a belépés menüpontban tud bejelentkezni, a korábban megadott e-mail cím és jelszó megadásával. A belépést követően az adatlapom menüpontban találja meg az adatlap szerkesztése menüpontot, itt kell megadnia az Önre vonatkozó szükséges adatokat

 • Család- és keresztnév: hivatalos okiratban szereplő név;
 • Születési név: születési anyakönyvi kivonatban szereplő név;
 • Anyja neve: hivatalos okiratban szereplő név;
 • Születési hely, ideje: hivatalos okiratban szereplő adat;
 • Állandó lakcím, ország: hivatalos okiratban (lakcím kártya) szereplő ország;
 • Irányítószám, település, közterület, házszám: hivatalos okiratban (lakcím kártya) szereplő cím;
 • Levelezési cím (elérhetőség): abban az esetben kell kitölteni, ha eltér az állandó lakcímtől;
 • Adóazonosító jel: adóazonosító kártyán található, 10 számjegyből álló szám;
 • Bemutatkozó: rövid, maximum 2000 karakterből álló pályázói bemutatkozó szöveg;
 • Szakmai háttér: a legördülő opciók közül válassza ki az Önre vonatkozó legmagasabb iskolai végzettség kategóriáját, adja meg a munkahelyének vagy annak az oktatási intézménynek a nevét, ahol éppen dolgozik vagy tanul;
 • Díjak, ösztöndíjak: sorolja fel a művészeti területén korábban Önnek ítélt díjakat, ösztöndíjakat, az odaítélés időpontjával együtt

Az adatait az elmentés funkcióval tudja rögzíteni a felületen.

Amennyiben már van az MMA Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézet pályázatkezelő felülete által jóváhagyott érvényes regisztrációja, úgy az adatok módosítását a Felhasználói Fiókján keresztül teheti meg az adatlapom menüponton belül az adatlap szerkesztése opció alatt.

A Magyar Művészeti Akadémia 2024-2027. évekre szóló művészeti ösztöndíjára minden olyan magyarországi adóazonosító jellel rendelkező magánszemély pályázhat, aki a támogatási időszak kezdetéig (2024. szeptember 1.) már betöltötte 18. életévét, de még nem töltötte be 50. életévét. Az Ön esetében ez azt jelenti, hogy nem nyújthat be pályázatot.

Nem, ahogyan a pályázati felhívás 2.4. pontjában is olvasható.

Nem, a személyi azonosító okmányban szereplő teljes név megadása szükséges.

Igen, határon túli magánszemélyként nyújthat be regisztrációt.

A magyar adóhatóság által kiállított, aláírással és pecséttel ellátott "Igazolás adóazonosító jelről" dokumentum feltöltésével.

A regisztrációt követően egy visszaigazoló e-mail-t kap az Ön által megadott e-mail címre. A visszaigazoló e-mail-ben meg kell erősítenie a regisztrációs szándékát (ezt az e-mail-ben küldött linkre történő kattintással tudja elvégezni). Ezután már beléphet a felületre az Ön által korábban megadott e-mail cím és jelszó segítségével.

Amennyiben az Ön által használt digitalizálási eljárással nem lehetséges több digitalizált oldalt egyetlen PDF állományként elmenteni, használja erre a célra az ingyenes combinepdf.com on-line alkalmazást.

A pályázatok benyújtásával kapcsolatos észrevételekkel, kérdésekkel e-mailben és telefonon egyaránt 2024. március 28. csütörtök 14.00 óráig fordulhatnak az MMA MMKI munkatársaihoz az alábbi elérhetőségeken: Telefon: +36 30 785 5595; e-mail: palyazat2024@mma-mmki.hu. Telefonos ügyfélszolgálatunk hétfőtől péntekig 9-14 óráig áll rendelkezésre, e-maileket 9-16 óra között folyamatosan fogadunk és válaszolunk meg.

Támogatási kérelmet (pályázatot) benyújtani kizárólag az MMA Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézetének pályázatkezelő felülete által rendszeresített adatlapon, elektronikus úton lehet. A pályázat benyújtásának feltétele a pályázó azonosítását biztosító – az MMA művészeti ösztöndíj pályázatkezelő felületén, az ott meghatározott feltételeknek megfelelően történő – regisztráció. Kérdéseiket és észrevételeiket kérjük, hogy írják meg az palyazat2024@mma-mmki.hu e-mail címre. A regisztrációt a következő linken tudják megtenni: osztondij.mma-mmki.hu/register.

A pályázati adatlap kitöltését nem a felhasználói fiókból tudja elkezdeni, hanem a regisztráció és a személyes adatlap kitöltését követően, az adott pályázati felhívás leírása mellett található "Jelentkezés a pályázatra" gombra kattintva.

Nem, az elnyert ösztöndíjasok pályázati azonosítóját az MMKI pályázatkezelői adják hozzá a szakmai munkaterv formanyomtatványához.
A pályázati azonosítót megtalálja a pályázat kitöltésének megkezdése után szükséges egy mentést elvégezni, ezután a címsorban található „Irányítópult” fülre kattintva, a „Pályázatok” cím alatt megjelenik az „Azonosító”. Ez a betű- és számkombináció alkotja az Ön Pályázati azonosítóját.

A pályázatokat a Magyar Művészeti Akadémia Elnöke által felkért pályázati döntőbizottság 2024. június 24-ig bírálja el. A döntésről a pályázók a döntést követő 15 munkanapon belül, felhasználói fiókjukon keresztül kapnak értesítést.

A támogatási döntésről szóló értesítést követően a nyertes pályázókat a Kutatóintézet 10 munkanapon belül a pályázatkezelő rendszeren keresztül tájékoztatja az Ösztöndíjas jogviszonyról szóló nyilatkozat kiállításának feltételeiről és a szükséges dokumentumok beküldési határidejéről, módjáról.

Ha a pályázó megítélése szerint szakmai-művészeti programja mentori támogatást igényel, akkor a program végigkövetését vállaló mentort javasolhat. Ez azonban automatikusan nem jelent semmilyen többletpontot vagy előnyt a bírálat szempontjából. Fontos ugyanakkor hangsúlyozni, hogy olyan pályázók esetében, akiknél (pl. fiatal, alkotói, kutatói pályájuk elején lévő pályázók) indokolt lehet egy tapasztalt szakember mentorként történő közreműködése, a bírálók ezt a szempontot is mérlegelni fogják, s a mentor rendelkezésre állását pozitív tényezőként kezelhetik.

Nem, az MMA részéről nem részesül anyagi támogatásban az ösztöndíjas által felkért mentor.

 • Az „Adatvédelmi beállításoknál” engedélyezni kell a csoportos pályázás lehetőségét, amit az „Adatlapom” menüpont alatt talál meg.
 • A csoport összes tagjának szükséges az adatlapját hiánytalanul kitölteni.
 • A pályázás során szükséges a csoportnak kijelölni egy technikai csoportvezetőt, annak tudatában, hogy ő tölti fel a csoport pályázati anyagait és ő véglegesíti a jelentkezést a felületen.
 • A regisztrált felhasználók akkor tudnak csoportosan pályázni, ha az idei pályázati felhívásra egyénileg még nem kezdtek el és nem is adtak le önálló pályázatot. Egy pályázó csak egy csoporthoz csatlakozhat.
 • A csoportvezető kezdi meg a pályázás folyamatát azzal, hogy adatlapja kitöltése és az adatvédelmi beállítások engedélyezése után jelentkezik az idei évi 2024-2027.évi felhívásra. A jelentkezés során beállítja a csoportos pályázás lehetőségét, és utána felkéri a csoport további tagját/tagjait. Győződjön meg arról, hogy biztosan a megfelelő felhasználót rendeli hozzá a csoporthoz, a név és e-mail cím ellenőrzésével.
 • A felkért csoporttagok, akkor tudnak csatlakozni a formációhoz, ha a korábban említett lépéseknek eleget tettek: hiánytalanul kitöltötték adatlapjukat és az adatvédelmi beállításoknál jóváhagyták a csoportos pályázás lehetőségét. A felkérést e-mailben tudja elfogadni, valamint fontos, hogy az adatlapjában a dokumentumokhoz töltse fel Szakmai Önéletrajzátés a Végzettséget igazoló dokumentumait.

A felkérést 5 napon belül szükséges elfogadni/elutasítani, ha a megadott időintervallumban nem döntött, törlődik a felkérés. A felkérés a megadott e-mail címére kapja meg. Ha 5 napon belül nem hozott döntést és szeretne csatlakozni a csoporthoz, a csoportvezetőnek szükséges újra meghívni Önt.

A csoportvezető tölti fel a csoport pályázati anyagait:
 • Szakmai önéletrajz és a végzettséget igazoló dokumentumok: itt a csoportvezető anyagait szükséges feltölteni.
 • Szakmai Munkaterv: A csoportvezető által feltöltött közös szakmai munkatervben szerepelnie kell az elérni kívánt közös céloknak és a szakmai feladatok megoszlásának.
 • Csoportos nyilatkozat.
 • Ajánlólevél és a Mentori nyilatkozat opcionális: Ha rendelkeznek az alábbi dokumentumokkal, kérjük ne a csoporttagjait, hanem a csoport nevét jelöljék meg a nyilatkozatban.
 • Portfólió: Javasoljuk, hogy a formáció egy közös portfóliót töltsön fel, vagy ha az egyéni szakmai munkájukat is szeretnék bemutatni, akkor a csoportvezető a csoporttagok nevével ellátott dokumentumokat csatolja.

Igen, kérjük ugyanakkor, hogy a Munkatervben legyen szíves jelezni a művészeti területek Önt illető prioritását.

Igen.
A végzettséget igazoló dokumentum másolatát digitális formában kell feltölteni a pályázatkezelő felületre. Mivel a pályázaton való részvétel nincs felsőfokú végzettséghez kötve, javasoljuk, hogy a rendelkezésére álló okirat szerinti legmagasabb végzettséget válassza ki és jelölje be a pályázatkezelő felületen.

Az Ösztöndíjas a pályázáskor csatolandó mellékleteket és a portfóliót az „Adatlapom” menüpont alatt (Dokumentumok fül) tudja feltölteni a saját felületére, a pályázatra jelentkezés során pedig a már feltöltött dokumentumok közül tudja kiválasztani a célnak megfelelő fájlt.

Kizárólag a Szakmai Munkaterv dokumentum tölthető fel word formátumban. A dokumentum aláírására akkor kerül sor, ha a pályázó elnyerte a 2024-2027 évekre szóló Művészeti Ösztöndíjat. Kérjük, hogy az egyéb mellékleteket pdf vagy jpg formátumban legyenek szívesek feltölteni.

A következő lépések segítségével tudja megtalálni az adott dokumentumokat: jobb felső sarokban "Regisztráció" szükséges, ha már korábban megtörtént a regisztráció, akkor "Belépés"-re kattintva be tud jelentkezni. Ezután a címsorban található "Pályázati felhívások" fülre kattintva, az utolsó (MMKI-Ö-23, a 6. pályázat) pályázatot szükséges megnyitni, és teljesen a lap aljára görgetni és ott az utolsó cím a "Letölthető állományok", ezen belül érheti el a keresett dokumentumokat.

Az MMA művészeti ösztöndíj célja programszerű, három évre szóló − alkotó és előadó-művészeti, valamint művészetelméleti tevékenységek támogatása, magas színvonalú művészi és művészetelméleti tevékenységek anyagi feltételeinek megteremtése.
A művészeti ösztöndíjat havi bérszámfejtés keretében, három éven keresztül folyósítjuk az azt elnyerő pályázónak, cserébe természetesen elvárjuk a pályázat keretében vállalt művészeti/ kutatási program megvalósulását. Az ösztöndíj természetesen szabad felhasználású.

Az MMA levelező és rendes tagjai szakmai ajánlólevelet természetesen adhatnak.

Portfólió alatt egy, a művész legjobb alkotásait bemutató, reprezentatív gyűjteményt értünk. Portfólióját kérjük, hogy pdf formátumban, szerkesztett formában legyen szíves feltölteni, linken keresztül (szöveges dokumentumba beszúrva) videó és hanganyagokat is belefűzhet.

Amennyiben az Ösztöndíjas ezt a lehetőséget választja, úgy ebben az esetben az Ön által megadott adatokhoz a pályázatkezelő felület adminisztrátorán és az adott pályázatot bíráló személyeken kívül más nem férhet hozzá.

Más művészeti ösztöndíj megléte vagy elnyerése nem jelent kizáró okot. Kötelező jelleggel elvárjuk ugyanakkor, hogy a szerződéskötéskor fennálló, valamint az ösztöndíj folyósításának időszakában elnyert további ösztöndíjról, alkotói támogatásról, doktori, posztdoktori képzéshez kapott támogatásról, annak jellegéről, céljáról, mértékéről és tartalmáról a további ösztöndíjas- illetve támogatotti jogviszony létrejöttétől számított 8 napon belül tájékoztassa az MMA MMKI-t.

A pályázat benyújtható: 2024. április 2. 23:59:59 szerveridő szerint értendő.

Nem, a pályázatot kizárólag magyar nyelven lehet benyújtani.