A Magyar Művészeti Akadémia pályázati felhívása 2024-2027. évekre szóló művészeti ösztöndíj elnyerésére

Jelentkezni 2024-02-26 és 2024-04-02 között lehetséges.

Pályázati azonosító: MMKI-Ö-24

2024.02.26

-

2024.04.02

2024.09.01

                                                                                                  A MAGYAR MŰVÉSZETI AKADÉMIA

                                                                                                            PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

                                                                       2024-2027. ÉVEKRE SZÓLÓ MŰVÉSZETI ÖSZTÖNDÍJ ELNYERÉSÉRE

 

A Magyar Művészeti Akadémia (a továbbiakban: MMA) három évre szóló, havi bruttó 200.000 forint összegű művészeti ösztöndíj elnyerésére pályázatot hirdet 100 fő részére.

1. Az ösztöndíjprogram megnevezése és célja:

1.1. Az ösztöndíjprogram megnevezése: a Magyar Művészeti Akadémia 2024-2027. évekre szóló művészeti ösztöndíja. 

1.2. Az ösztöndíjprogram célja − programszerű, három évre szóló − alkotó és előadóművészeti, valamint művészetelméleti tevékenységek támogatása, magas színvonalú művészi és művészetelméleti tevékenységek anyagi feltételeinek megteremtése az alábbi pályázati kategóriákban:

a) építőművészet;

b) film- és fotóművészet;

c) iparművészet és tervezőművészet;

d) irodalom;

e) képzőművészet;

f) művészetelmélet;

g) népművészet;

h) színházművészet;

i) zeneművészet.

2. Pályázhatnak:

2.1. A pályázaton részt vehet minden olyan magyarországi adóazonosító jellel rendelkező természetes személy, aki a támogatási időszak kezdetéig (2024. szeptember 1.) már betöltötte 18. életévét, de még nem töltötte be 50. életévét.

2.2. Művészeti, művészetelméleti végzettség, szakképzettség a pályázat benyújtásának nem feltétele.

2.3. A felhívásra egy pályázó egy pályázatot nyújthat be. Pályázni egyénileg és csoportosan lehetséges. 

Ha a pályázati munkaterv megvalósulása valamely alkotóközösség, művészeti csoport, formáció közös tevékenységét indokolja, ebben az esetben szükséges a csoport vezetésére kijelölt személynek csoportos pályázatot benyújtania. A csoport további tagjait – akik előzetesen regisztráltak a felületen – a csoportvezetőnek szükséges hozzárendelni a pályázathoz. A csoportvezető által feltöltött közös szakmai munkatervben szerepelnie kell az elérni kívánt közös céloknak és a szakmai feladatok megoszlásának. A nyertes csoport tagjainak az útmutató mentén az ösztöndíjas tevékenységükről önállóan kell beszámolni. 

2.4. Nem nyújthatnak be pályázatot:

a) a Művészeti Ösztöndíjprogram korábbi nyertesei (akkor sem, ha ösztöndíjas időszakuk már eltelt),

b) az MMA akadémikusai (rendes és levelező tagjai),

c) az ösztöndíjprogram bírálatában részt vevő szakértők, bírálók és a döntőbizottsági tagjai,

továbbá

d) az ösztöndíjprogram döntőbizottsági tagjainak a Polgári Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozói.

2.5. Meghatározott feltétel mellett nyújthatnak be pályázatot:

a) az MMA Titkárságával,

b) az MMA Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézettel (a továbbiakban: MMA MMKI),

c) a Magyar Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi Dokumentációs Központtal,

d) az MMA Kiadó Nonprofit Kft.-vel,

e) a Műcsarnok Nonprofit Kft.-vel és

f) a Pesti Vigadó Nonprofit Kft.-vel

munkaviszonyban, közalkalmazotti vagy köztisztviselői jogviszonyban, egyéb munkaviszony-jellegű, határozott vagy határozatlan idejű jogviszonyban álló személyek (beleértve a megbízási vagy vállalkozási szerződés keretében foglalkoztatottakat is). Az e körbe tartozó személyek akkor nyújthatnak be pályázatot, ha vállalják, hogy nyertes pályázat esetén e jogviszonyukat a támogatási időszak kezdetét megelőzően megszüntetik. E tilalom nem vonatkozik az elnyert pályázat időszaka alatt történő, későbbi jogviszonylétesítésre.

2.6. Az MMA tájékoztató jelleggel kiemeli, hogy mind a művészetelméleti, mind pedig más érintett művészeti ágat megjelölve is lehet pályázni olyan témával, ami egy-egy kortárs, vagy már elhunyt művész életpályájának, életművének feltárására, monografikus feldolgozására, műveinek elemzésére irányul. (Természetesen más jellegű pályázat is benyújtható.)

3. Művészeti ösztöndíjban részesülhet: legfeljebb 100 fő.

4. A művészeti ösztöndíj folyósításának időtartama: 36 hónap.

A pályázati támogatási időszak kezdete 2024. szeptember 1., a támogatási időszak vége 2027. augusztus 31.

5. A művészeti ösztöndíj összege: bruttó 200.000 Ft/hó.

6. A pályázat benyújtásához szükséges dokumentáció:

6.1. Az MMA Művészeti Ösztöndíjprogram 2024. évi felhívásának teljes körű dokumentációja elérhető a www.mma.hu, a www.mma-mmki.hu honlapokon és az MMA Művészeti Ösztöndíjprogram honlapján (osztondij.mma-mmki.hu). A pályázatot az ott leírtaknak megfelelően, a hiánytalanul kitöltött és a pályázati felületen véglegesített pályázati adatlappal és a nyilatkozat jóváhagyásával, valamint az alábbi dokumentumokat az MMA Művészeti Ösztöndíjprogram honlapjáról elérhető internetes pályázatkezelő felületre, az ott rögzített formában, illetve formátumban, hiánytalanul való feltöltésével kell benyújtani:

a) Szakmai Munkaterv (formanyomtatvány, kötelező dokumentum): három évre szóló, négyhavi ütemezési bontással elkészített szakmai munkaterv (az ösztöndíjprogram időtartama alatt megvalósítani tervezett művészeti vagy kutatási elképzelés, az elérni kívánt célok leírása: fejlécben szereplő adatok kitöltése, I. pont minimum 1.000 maximum 10.000 karakter, II. pont négyhavi ütemezés szerint minimum 200 karakter, maximum 1.000 karakter per harmadév). A Szakmai Munkaterv csak a www.mma.hu, a www.mma-mmki.hu weboldalakról és az MMA Művészeti Ösztöndíjprogram honlapjáról (osztondij.mma-mmki.hu) letölthető, pályázó személy által kitöltött és Szakmai Munkaterv minta pályázati felületre való feltöltésével érvényes (word formátumban, a dokumentumot kérjük, ne írja alá).

b) Szakmai önéletrajz (kötelező dokumentum): a pályázó eddigi művészi vagy művészetelméleti munkásságát ismertető szakmai önéletrajz, és az abban feltüntetett végzettséget, szakképzettséget, művészeti, szakmai elismeréseket igazoló dokumentumok (emellett benyújthatók további, a pályázó eredményeit, tevékenységét alátámasztó dokumentumok is másolati formában, beszkennelve, PDF formátumban),

c) Szakmai portfólió (kötelező dokumentum): a pályázat benyújtásáig kifejtett művészeti vagy művészetelméleti tevékenységet (a pályafutása alatt keletkezett műveket) reprezentatív módon bemutató digitális dokumentáció (portfólió, PDF formátumban),

d) Csoportos nyilatkozat művészeti formációk részére (csoportos pályázat benyújtása esetén kötelező dokumentum, formanyomtatvány): A nyilatkozat csak a www.mma.hu, a www.mma-mmki.hu weboldalakról és az MMA Művészeti Ösztöndíjprogram honlapjáról (osztondij.mma-mmki.hu) letölthető, „MMA Művészeti Ösztöndíjprogram Pályázat 2024-2027 Nyilatkozat Művészeti formációk tagjai részére” dokumentum kitöltött példányának pályázati felületre való feltöltésével érvényes (aláírva, beszkennelve, PDF vagy JPG formátumban).

e) Ajánlólevél (formanyomtatvány): nem feltétele a jelentkezésnek, de előnyt jelent maximum kettő (2) szakmai ajánlólevél benyújtása (a pályázati felületre való feltöltéssel). Az ajánlólevél csak a www.mma.hu, a www.mma-mmki.hu weboldalakról és az MMA Művészeti Ösztöndíjprogram honlapjáról (osztondij.mma-mmki.hu) letölthető, az ajánló személy által kitöltött és aláírt Ajánlólevél pályázati felületre való feltöltésével érvényes (aláírva, beszkennelve, PDF vagy JPG formátumban).

f) Mentor nyilatkozat (formanyomtatvány): ha a pályázó megítélése szerint szakmai-művészeti programja mentori támogatást igényel, akkor a program végigkövetését vállaló mentort javasolhat. A javaslat csak a www.mma.hu, a www.mma-mmki.hu weboldalakról és az MMA Művészeti Ösztöndíjprogram honlapjáról (osztondij.mma-mmki.hu) letölthető, a mentori feladatokat vállaló személy által kitöltött és aláírt Mentori együttműködési és elfogadó nyilatkozat pályázati felületre való feltöltésével érvényes (aláírva, beszkennelve, PDF vagy JPG formátumban).

6.2. A legnagyobb feltölthető állományméret az alábbiak szerint került meghatározásra:

·        szöveges dokumentumok (Word, PDF):     max. 5 Mb

·        képek (JPG, PDF):                                          max. 4 Mb

·        audio fájlok (MP3):                                        max. 10 Mb

·        video (MP4):                                                    max. 20 Mb

6.3. Postai úton történő pályázatbenyújtás nem lehetséges.

6.4. Pályázati anyagot adattárolásra rövid ideig alkalmas fileküldő rendszer segítségével benyújtani nem lehetséges. Az ilyen módon benyújtott pályázat érvénytelen.

7. A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje:

A pályázatot kizárólag magyar nyelven és elektronikus úton lehet benyújtani. A pályázat benyújtását megelőzően minden, regisztrációval nem rendelkező pályázónak regisztrálnia kell magát az osztondij.mma-mmki.hu oldalon. A pályázatot kizárólag elektronikus úton, a pályázatkezelő felületen történt regisztrációt követően lehet benyújtani. Az egyéb módon benyújtott pályázat érvénytelen.

A pályázatot a felhívásban leírtaknak megfelelően, a hiánytalanul kitöltött és a pályázati felületen véglegesített pályázati adatlappal és a nyilatkozat jóváhagyásával, valamint az pályázatkezelő felületen felsorolt kötelező és nem kötelező dokumentumoknak a pályázatkezelő felületre, az ott rögzített formában, illetve formátumban, hiánytalanul való feltöltésével kell benyújtani. Csoportos pályázat benyújtása esetén kötelező dokumentum a csoportos nyilatkozat benyújtása is. Hiánypótlási felhívásra az MMA MMKI nem köteles, a hiányos vagy nem megfelelően kitöltött, feltöltött pályázatot az MMA MMKI érvénytelenítheti.

Pályázat az alábbi honlapokon keresztül, az MMA MMKI pályázati rendszerébe lépve, 2024. április 2. (kedd) 23:59:59 óráig nyújtható be az osztondij.mma-mmki.hu oldalon keresztül. Határidőben benyújtottnak az a pályázat minősül, amely az adott benyújtási határidő napján 23:59:59 óráig a pályázatkezelő felületen véglegesítésre kerül. A pályázatkezelő felület az adott benyújtási határidő napján 23:59:59 órát követően automatikusan zárja a jelentkezést, ezt követően nincs mód a pályázatok benyújtására.

A pályázatok benyújtásával kapcsolatos észrevételekkel, kérdésekkel 2024. március 28. (csütörtök) 14:00 óráig fordulhatnak az MMA MMKI munkatársaihoz az alábbi elérhetőségeken: 

Telefon: +36 30 785 5595; e-mail: palyazat2024@mma-mmki.hu.

Az adott pályázathoz tartozó felhívás (a továbbiakban: pályázati felhívás) a www.mma.hu, a www.mma-mmki.hu és az osztondij.mma-mmki.hu (a továbbiakban: pályázatkezelő felület) honlapokon történő megjelenést (2024. február 26.) követően áll a pályázók rendelkezésére.

A pályázat benyújtásához szükséges dokumentációt az MMA és az MMA MMKI a pályázati felületen adja meg. A pályázathoz kötelezően benyújtandó mellékletek listáját a www.mma.hu, a www.mma-mmki.hu honlapokon és a pályázatkezelő felületen megtalálható részletes pályázati felhívás tartalmazza.

8. A pályázatok formai vizsgálata

8.1. A pályázatok érvényességének formai vizsgálatát a kiíró végzi el. A formailag hibás (hiányos) pályázatok érvénytelenek. A pályázat érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül, amennyiben

a) azt nem a pályázati felhívásban leírtaknak megfelelő módon nyújtotta be a pályázó,

b) a pályázó személye nem felel meg a pályázati feltételeknek,

c) a benyújtott pályázati dokumentáció hiányos,

d) a pályázati adatlap vagy a nyilatkozat kitöltése hiányos, vagy a valóságnak nem megfelelő adatokat tartalmaz.

8.2. A pályázat kiírója nem bocsát ki hiánypótlási felhívást a pályázatok formai hibái, hiányosságai kapcsán; hiánypótlásra a pályázat benyújtási határidejének lejártát követően nincs mód.


9. A pályázatok elbírálása, az értékelés szempontjai:

9.1. A pályázatok elbírálása során a pályázó eddigi szakmai munkásságának figyelembevétele mellett meghatározó mértékben érvényesül az ösztöndíjas időszakra készített pályázati munkaterv szakmai tartalma.

9.2. Alkotóközösség, művészeti csoport vagy formáció vezetője által benyújtott pályázat a közös szakmai munkaterv figyelembevételével kerül elbírálásra. A csoportos pályázat abban az esetben lehet eredményes, ha a csoport vezetője hiánytalanul benyújtotta a pályázatot és hozzárendelte a csoport összes tagját. A bíráló a csoportvezető által hozzárendelt személyi kört együttesen értékeli.

9.3. A pályázatokat az MMA elnöke által felkért, az MMA tagozati rendszerének megfelelő szakterületenként (szekciónként) felállított előzetes döntőbizottságok (zsűrik) értékelik, felállítva az adott szekció legjobb húsz pályázatának minősítési sorrendjét, és ezt a döntőbizottság elé terjeszti. Ezt követően a zsűrik elnökeiből és az MMA elnökéből álló döntőbizottság dönt az ösztöndíjak odaítéléséről.

9.4. Az előzetes bírálóbizottságok és a döntőbizottság tagjainak névsora a www.mma.hu honlapon a döntés kihirdetését követően kerül közzétételre.

10. A pályázatokról hozott döntés:

10.1. A pályázatokról hozott döntés ellen nincs helye fellebbezésnek. A pályázó kifogást nyújthat be, ha a pályázati eljárásra, a döntés meghozatalára, az ösztöndíjszerződés megkötésére vagy az ösztöndíj folyósítására vonatkozó eljárás jogszabálysértő, illetve a pályázati kiírásba ütköző. Kifogás benyújtására – az MMA MMKI-hez történő benyújtással, az MMA elnökének címezve – a kifogásolt döntés meghozatalától számított 5 napon belül van mód.

10.2. Az elbírálás határideje: 2024. június 24. (hétfő).

A pályázat eredményéről az MMA MMKI a döntést követő 15 munkanapon belül elektronikus úton értesíti valamennyi pályázót, és a nyertes pályázók névsorát a www.mma.hu, a www.mma-mmki.hu honlapokon és az MMA Művészeti Ösztöndíjprogram honlapján (osztondij.mma-mmki.hu) is közzéteszi.

További információk:

Az ösztöndíjprogram lebonyolításában az MMA MMKI az MMA megbízásából vesz részt; a pályázókkal a kapcsolatot az MMA MMKI tartja. A kapcsolattartás elsődlegesen a palyazat2024@mma-mmki.hu e-mail címen keresztül zajlik. Az MMKI elérhetőségei az osztondij.mma-mmki.hu honlapon megtalálhatók.

A döntőbizottság az adott évfolyamra vonatkozó ösztöndíjasok kiválasztását követően a tartaléklistára külön, szekcióként 3-3 ösztöndíjat nem nyert pályázót választhat. A tartaléklistára került pályázók névsora publikusan nem jelenik meg, részükre az MMKI értesítést küld. A döntőbizottság döntése alapján az MMA, tartaléklistán szereplő személyt, nyertes pályázó általi visszalépés esetén, az adott művészeti terület kategóriában, a sorrendiséget betartva nyertes pályázóként fogad el. A támogatni kívánt létszámkeret (legfeljebb 300 fő) valamely ösztöndíjas szerződésének megszűnése esetén feltölthető az ún. „tartaléklistán” szereplő ösztöndíjasokkal. Lemondás esetén kiesett ösztöndíjas helyére az MMKI, a döntőbizottság által összeállított tartaléklistáról az adott művészeti terület kategóriában, a sorrendiséget betartva értesíti az új nyertes pályázót. A művészeti ösztöndíj esetleges felfüggesztéséről az MMKI igazgatója dönthet, amennyiben az ösztöndíjas nem teljesíti vagy megszegi a támogatási szerződés valamely rendelkezését. A támogatási szerződés megszűntetéséről és a támogatási összeg részbeni vagy teljes visszafizetéséről az MMA főtitkára dönt, az MMKI igazgatójának előzetes véleménye alapján.

Szerződéskötés és az ösztöndíj kifizetése:

A nyertes pályázók részére az MMA Titkársága egyoldalú nyilatkozatot állít ki az ösztöndíj folyósítás tényéről. Az ösztöndíjak forrását az MMA költségvetése biztosítja.

Az ösztöndíj a személyi jövedelemadóról szóló törvény alapján nem minősül adómentes jövedelemnek, ennek megfelelően a hatályos jogszabályi előírások szerinti számfejtést és a közterhek levonását követően megállapított nettó összegben kerül kifizetésre.

Az ösztöndíjas vállalja, hogy a nyilatkozat kiállításakor fennálló, valamint az ösztöndíj folyósításának időszakában elnyert további ösztöndíjról, alkotói támogatásról, doktori, posztdoktori képzéshez kapott támogatásról, annak jellegéről, céljáról, mértékéről és tartalmáról a további ösztöndíjas, illetve támogatotti jogviszony létrejöttétől számított 8 napon belül tájékoztatja az MMA MMKI-t.

Beszámolási és részvételi kötelezettség:

Az ösztöndíj folyósításának egyik alapfeltétele, hogy az ösztöndíjasok a támogatási időszakhoz kötődően vállalt és azalatt teljesített munkájuk bemutatásában, megjelenítésében és megjelentetésében aktívan közreműködnek.

Az ösztöndíjasoknak az ösztöndíjas időszakban vállalt, illetve elért teljesítményükről, annak munkaterv szerinti előrehaladásáról négyhavonta számot kell adniuk. A szekcióvezető javaslatára a munkatervben vállalt eredmény minőségét, az ösztöndíjas munka értékét növelő többletfeladat elvégzéséről az Ösztöndíjas szintén az időszaki beszámolójában ad számot. Az Ösztöndíjas a beszámolóját a Kutatóintézet által meghatározott módon, elektronikus úton küldi meg négyhavonta, valamint személyesen ismerteti az ösztöndíjastalálkozókon, továbbá a róla szóló fontosabb híreket, eseményeket szerepelteti az ösztöndíjprogram honlapján saját profilja alatt. Az Ösztöndíjas a négyhavonta rendezett ösztöndíjas találkozón kívül évente legalább egy alkalommal részt vesz az MMA vagy az MMA MMKI által szervezett szakmai programon. 

Amennyiben az ösztöndíjas a beszámolási vagy részvételi kötelezettségének nem, vagy nem megfelelően tesz eleget, illetve ha megszegi a pályázati felhívásban, a támogatói nyilatkozatban vagy a vonatkozó jogszabályokban foglaltakat, akkor az ösztöndíj folyósítása felfüggeszthető, illetve az ösztöndíjas – ösztöndíjas jogviszonyról szóló támogatói nyilatkozat megszüntetése mellett – a kifizetett ösztöndíjnak vagy az ösztöndíj egy részének, és annak jogszabály szerinti kamatainak visszafizetésére kötelezhető.

Melléklet:

1.számú melléklet: 

Pályázati Útmutató a Magyar Művészeti Akadémia 2024–2027. évekre szóló művészeti ösztöndíj elnyerése tárgyában megjelent Pályázati Felhíváshoz; Pályázati kód: MMKI-Ö-24

2. számú melléklet:

Szakmai Munkaterv (formanyomtatvány, kötelező dokumentum)

3. számú melléklet:

Csoportos nyilatkozat művészeti formációk részére (csoportos pályázat benyújtása esetén kötelező dokumentum, formanyomtatvány)

4. számú melléklet:

Ajánlólevél (formanyomtatvány)

5. számú melléklet:

Mentor nyilatkozat (formanyomtatvány)

                                      A Pályázó pályázata benyújtásával tudomásul veszi és elfogadja a jelen felhívásban meghatározott feltételeket.

Érintett művészeti területek

  • építőművészet
  • film- és fotóművészet
  • iparművészet és tervezőművészet
  • irodalom
  • képzőművészet
  • művészetelmélet
  • népművészet
  • színházművészet
  • zeneművészet

Letölthető állományok

Vissza