DR Kovács Dávid András

művészetelmélet

Bemutatkozás

Kovács Dávid vagyok, eszme- és művelődéstörténész, a Károli Gáspár Református Egyetem oktatója. 2004 óta tanítok a Károli Gáspár Református Egyetemen, 2017 óta docensi minőségben. Az egyetemen oktatott tárgyak felölelik a dualizmuskori, a Horthy-korszak, valamint az 1945 utáni Magyarország történelmét. Az általam oktatott szemináriumok között egyaránt találhatók politikatörténeti, eszme- és művelődéstörténeti, valamint történelemelméleti és historiográfiai kurzusok.

Főbb kutatási területem a 19-20. századi, azon belül is elsősorban két világháború közötti magyar eszmetörténet, kiemelten a nemzeti identitás és az azt megalapozó kulturális hagyományok, történeti narratívák kapcsolata. Doktori disszertációm, valamint két monográfiám - miként tudományos periodikákban és tanulmánykötetekben megjelent publikációim java része - is ehhez a kutatási területhez kapcsolódik. Az elmúlt években megjelent írásaim a 20. századi magyar történelemben jelentős szerepet játszó politikai-szellemi irányzatok, illetve azok meghatározó képviselőinek, tollforgatóinak a nemzet mibenlétére vonatkozó gondolatait, vagyis nemzetfelfogását, valamint ettől elválaszthatatlanul a nemzeti hagyományokat, múltat érintő értelmezéseit vizsgálja.

Művelődés- és eszmetörténeti vizsgálódásaim, szorosabban a népi mozgalom kutatása során került látókörömbe Vatai László  filozófus, irodalomtörténész, református lelkész alakja. Írásait, műveit megismerve tudatosult bennem, hogy életműve feltárása fontos hozzájárulás lehet a 20. századi magyar művelődéstörténet, azon belül is a népi írói mozgalom szellemi univerzumának teljesebb megismeréséhez.

Iskolák

ELTE

Jelenlegi Munkahely

Károli Gáspár Református Egyetem

Hírek, Események

2023-04-14 14:44:00

Hír

Vatai Lászlóról szóló tanulmány elkészítése

2022-12-14 13:37:00

Hír

Vatai Lászlóról szóló tanulmány elkészítése

2022-08-15 10:00:00

Hír

Megjelent az Eszmetörténeti lehetőségek című elektronikus tanulmánykötet

2022-04-15 10:53:00

Hír

Befejezetlen múlt – Eszmetörténeti konferencia

2021-12-15 21:11:00

Hír

Kovács Dávid tanulmánya az MMA MMKI összművészeti magazinban

2021-08-24 11:11:00

Hír

Megjelent a Szabó Dezső helye a magyar kultúrában című elektronikus tanulmánykötet

2021-04-30 15:40:00

Hír

Vatai Lászlóról szóló tanulmány elkészítése

2021-01-05 16:32:00

Hír

Kovács Dávid megjelent tanulmánya

2021-01-05 13:26:00

Hír

Kovács Dávid Trianon hatása a magyar nemzettudatra címen tartott előadást