Prohászka Péter

művészetelmélet

Bemutatkozás

Történész és régész vagyok. Fő kutatási területem a levéltári régészet, mely módszertana a szétszórt levéltári és irodalmi adatok felkutatása, összegyűjtése, elemzése és értékelése. E kutatások során nyert adatok segítségével számos régész, történész illetve helytörténész életrajzát és működését írtam meg. Folyamatosan próbálom rekonstruálni Rómer Flóris sokirányú működését és az általa gyűjtött adatokat a honi és külföldi leletekre, lelőhelyekre vonatkozólag. Fontos tervem, hogy a számos résztanulmány után egy monográfiát írjak Rómer életéről és régészeti működéséről. Kutatásaim eredményei számos nyelven jelentek és jelennek meg Magyarországon és külföldön.

Pályázatomban a középkori régészeti emlékek művészetelméletének születését vizsgálnám Magyarországon, melyben meghatározó szerepet játszott az idén születésének bicentenáriumát ünneplő Ipolyi Arnold, régész tanítványa Rómer Flóris és Henszlmann Imre. Ehhez széleskörű irodalmi, valamint levél - és adattári kutatásokat szeretnék végezni, mely kutatás eredménye a résztanulmányokon túl egy önálló kötet lenne.

Publikációim: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=authors10002627

Iskolák

Jelenlegi Munkahely

Hírek, Események

2024-03-14 00:00:00

Esemény

Ipolyi Arnold születésének 200. évfordulóján a Honismeret folyóirat külön blokkban emlékezett meg a...

2023-12-16 16:48:00

Hír

Ipolyi Arnold születésének 200. évfordulóján a Honismeret folyóirat külön blokkban emlékezett meg a kiemelkedő tudós életéről és tudományos működéséről, e tanulmányok közül kettőt Prohászka Péter készített el az MMA-MKI ösztöndíj támogatásának köszönhetően.

2023-10-18 08:14:00

Esemény

A konferencián Ipolyi Arnold régészeti működése és kapcsolatai a régészet iránt érdeklődő körökkel kerülnek bemutatásra

2023-10-12 19:00:00

Esemény

A német nyelvű előadásban Ipolyi Arnold kapcsolatait mutatom be a bécsi tudományos körökkel, melynek forrásai levelezése és az irodalmi adatok