Czire Alpár 2024

film- és fotóművészet

Bemutatkozás

Fotográfusi munkámban túlnyomó részt Székelyföld falvainak életét igyekszem megörökíteni. Az elmúlt két évtized dokumentálása rávilágított arra, hogy merre tartanak elcsatolt, kisebbségi magyar falvaink.  A pályázatom is ezzel a tematikával foglalkozik, családi és egyéni történeteken keresztül igyekszik bemutatni egy átalakuló tradicionális világot. A fotózásokat ismerkedés, beszélgetés előzi mieg, kialakítva egyfajta közvetlen viszonyt. A többszöri visszatérés, a sorozatok jól szemléltetik a társadalmi és szociális változásokat. A fotók nyelve egyetemes, akár a zene. Az emberi életről, kapcsolatokról, érzésekről készült képek mindenki által értelmezhetőek errre többletként rakódik a kulturális jelleg. Az így készült képek a művészi érték mellett, dokumentum értékkel is bírnak, korlenyomatot készítve a székelyföld ezredforduló körúli milyenségéről.  Számos albumban, kiadványban jelentek meg képeim, több mint ötven egyéni és kétennyi csoportos kiállításon vettem részt. Sok esetben a magyar népi kultura "nagyköveti" szerepét öltik magukra a képek. A jelenlegi projekt segítségével olyan fotóesszékben gondolkodom, amelyek hűen bemutatják az adott régió szociális és társadalmi változásait, reflektálva a hagyományok évszázados múltjára és előre vetítve a felgyorsult változások okozta irányvonalakat.

Iskolák

Jelenlegi Munkahely

Hírek, Események