Szollát Dávid 2024

irodalom

Bemutatkozás

Szollát Dávid (publikációs név: Szolláth) irodalomtörténész, szerkesztő, tanár. A HUN-REN BTK, Irodalomtudományi Intézetének tudományos főmunkatársa, három gyermek édesapja. Kecskeméten született, ott járt iskolába, Pécsen végezte el a magyar szakot és a doktori iskolát, Thomka Beáta mentori támogatása mellett. A PTE Irodalom és Esztétika tanszékén oktatott, valamint a Jelenkor folyóirat szerkesztője volt tíz évig. Tagja volt a James Joyce Ulyssesét újrafordító négyfős munkacsoportnak. Két monográfiát, egy tanulmánykötetet, száznál több tanulmányt, cikket és néhány szakfordítást jegyez. Hivatásának a modern magyar irodalom tudományos kutatását és népszerűsítését tekinti. A kutatás mellett a tanítás a legfőbb szenvedélye, Főműhely néven írószemináriumot vezet, írótanítványai közül többen már komoly sikereket értek el, az újabb generációnak pedig most jelennek meg első könyvei.

Iskolák

Jelenlegi Munkahely

Hírek, Események