Deczki Sarolta 2024

irodalom

Bemutatkozás

Deczki Sarolta (1977) filozófus, irodalomtörténész, kritikus. Középiskolai tanulmányai a debreceni Ady Endre Gimnáziumban végezte német szakon, majd 1995-ben felvették a Szegedi Egyetem (akkor: JATE) magyar szakjára, mely mellé a következő évben felvette a filozófia szakot is. Az előbbin 2022-ben, az utóbbin 2003-ban diplomázott. 2003-ban kezdte a doktori képzést a Debreceni Egyetemen, ahol Vajda Mihály volt a témavezetője. Témája a husserli fenomenológia kríziskoncepciója volt, melyből 2011-ben védte meg a doktoriját. 2006-tól gyökeres fordulat állt be pályáján, amikor is az (akkor még) MTA Irodalomtudományi Intézetébe (ma: HUN-REN BTK, Irodalomtudományi Intézet) került, és elkezdődött egy irodalomtörténészi és kritikusi pálya. Ennek eredménye mára körülbelül 400 publikáció, köztük öt könyv: Tar Sándor Budapest: Osiris Kiadó, 422 p. (2022) ( Osiris irodalomtörténet; Monográfiák ) A jereváni rádió Miskolc: Szépmesterségek Alapítvány, 2021, 221 p. (Műút-könyvek) Fordított világ: Kritikák, tanulmányok Miskolc: Szépmesterségek Alapítvány, 2016. 312 p. (Műút Könyvek) Meredek sziklagerincen: Husserl és a válság problémája Budapest: L'Harmattan Kiadó, 2014. 250 p. (Aspecto könyvek) Az érzékiség dicsérete Budapest: Kalligram Kiadó, 2013. 256

Iskolák

Jelenlegi Munkahely

Hírek, Események