Zakariás István Zsolt 2024

képzőművészet

Bemutatkozás

A nevem Zakariás István Zsolt. Erdélyben, Marosvásárhelyen születtem, és születésem helyszíne egyben művészi és szellemi fejlődésem színtere is, hiszen a klasszikus képzőművészeti alapok elsajátítását a marosvásárhelyi Képzőművészeti Líceumban szereztem (szobrász szakirány, képgrafika), valamint a kisebbségi sorsból fakadó életérzés, a nyelvi és kulturális meghatározottság mindmáig meghatározó része az identitásomnak. Tanulmányaim következő állomása Budapest, a Képzőművészeti Egyetem elvégzése (festő szakirány), amely hasonló mélyreható változásokat eredményezett. Amellett, hogy felvértezett kellő szakismerettel és tájékozottsággal a képzőművészet gyakorlati jellegét illetően, a posztmodern mentalitással való szembesülés sokkja kritikai gondolkodásra sarkalt, és továbbtanulásra késztetett. Mivel a gondolkodás artikulációja alapvetően fogalmi, további engem foglalkoztató kérdésekre a válaszokat bölcsész szakirányon, a PPKE Irodalomtudományi Doktori Iskola Esztétika szakán kerestem. Érdeklődésem így irányult, a „szöveg” és „kép” sokrétű viszonyára, és így jutottam el a kép és nyelv intermediális teóriáinak kérdésköréig, arra gondolva, hogy az írott szó és a festett kép, mint művészeti diszciplínák közötti átjárhatóság megteremtése révén a képzőművészeti alkotások értelmezési lehetőségeit bővíthetem. Jelen pályázatom alatt megvalósítani tervezett alkotói elképzeléseimet, a felvázolt alapgondolatból kiindulva olyan festmények, egyéb műalkotások elkészítése alkotná, amelyek jelentéstartalmát a verbális és a vizuális egymásra hangoltság teremtené meg.

Iskolák

Jelenlegi Munkahely

Hírek, Események