Hír

2020-11-21 17:54:00

Kolozsvár

A szokatlanság kihívásai - a Magyar Tudomány Napja Erdélyben konferencia előadásai

Az Erdélyi Múzeum-Egyesület 2020-ban online térben ünnepelte a Magyar Tudomány Napját Erdélyben. A Nyelvészet-, irodalom-, néprajz- és színháztudományi szekció előadásai ezúttal A szokatlanság kihívásai témakörhöz kapcsolódtak.

https://www.eme.ro/esemeny/-/tartalom/mtne-2020--nyelveszet-irodalom-neprajz-es-szinhaztudomanyi-szekcio-270894

9.00        A tanácskozás megnyitása: Keszeg Vilmos EME-elnök, Egyed Emese, az EME I. Szakosztályának elnöke

9.10        Gábor Csilla: (BBTE, MTA): „A szóllásnak módgyát úgy ejteném..." Önreflexió és szerzői programelemek Pázmány Péter műveinek előszavaiban

9.30        Pap Levente (Sapientia EMTE): Kihívások egy kora újkori Báthory gúnyvers kapcsán

9.50        Könyvbemutató: Szakál Anna (s. a. r.): Önfejű unitárius lelkész – innovatív néprajzi gyűjtő. Ürmösi Sándor (1815-1872) írásos hagyatéka (Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár 2020. Emberek és kontextusok, 17.). A könyv sajtó alá rendezőjével Keszeg Vilmos, az EME elnöke beszélget.

10.10     János Szabolcs (Partiumi K. E.): Terra incognita: a 18. századi német útleírások Erdély-képe

10.30     Egyed Ákos (MTA): A konzervatívok és liberálisok között lavírozó erdélyi politikus: báró Kemény Ferenc

10.50     Bartha Katalin Ágnes (BBTE): Az idegesség és őrület 19. századi színpadi játéka

11.10     Könyvbemutató: T. Szabó Csilla, András Zselyke (szerk.): Aranyos vidékének helynevei (Erdélyi Múzeum-Egyesület Kolozsvár, 2020. Erdélyi Magyar Helynévtár I.). A könyvet Benő Attila és a szerkesztők mutatják be.

11.30     Demeter Zsuzsa (Helikon): A láthatatlan Bálint Tibor

11.50     Szenkovics Enikő (BBTE): Az Echinox háromnyelvű diáklap – siker- vagy kudarctörténet?

12.10     Láng Orsolya (MOME): Az átvitt értelem. Animációs életstratégiák a Vasfüggöny mögött

12.30 ebédszünet

13.30     A 2019. évi tudományos teljesítményre vonatkozó Debüt-díj kiosztása

14.00     Könyvbemutató: Csata Adél: Benkő József, a historia litteraria művelője. Egy kontextuáló olvasat (Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár 2020. ETF 291.). A könyvről a kötet szerkesztője, Papp Kinga beszélget a szerzővel.

14.20     Benő Eszter (Brassai Sámuel Elméleti Líceum): Dóczi Lajos Tragédia-fordításának recepciója

14.40     Domokos Johanna (Károli Gáspár Református Egyetem–Bielefeldi Egyetem): Számi poézis mint a megszokás elleni fegyver, azaz Niillas Holmber artivizmusa

15.00     Lapbemutató: Nagy Éva tanácsos (Vallásügyi Államtitkárság–Románia Kormánya, Bukarest): Egyházak a (gyülekezeti) kiadványok tükrében

15.20     Pieldner Judit (Sapientia EMTE): Jeles András anamorfózisai

15.40     András Orsolya (BBTE): Az Ilonka című előadás az oral history és a kulturális emlékezet kontextusában

16.00     Könyvbemutató: Hermann Veronika: Helyettem a nyelvIdentitáspolitikák az irodalomban (Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár 2020. Letöltés 10.) A kötetről a Letöltés sorozat szerkesztője, Keszeg Anna beszélget a szerzővel.

16.20     Dánél Mónika (Eötvös Loránd Tudományegyetem, University of Oslo): Házak és hazák – a többes szám kihívásai Tompa Andrea A hóhér háza és Haza című regényeiben

16.40     Sándor Katalin (BBTE): Széttartó múltképzetek és intermedialitás Corneliu Porumboiu A kincs (Comoara, 2015) című filmjében

17.00      Könyvbemutató: az Erdélyi Múzeum 2020/3., ill. a Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények 2019/2. közös folyóirat-bemutatója. Moderátorok: Varga P. Ildikó, Benő Attila lapszámfelelős szerkesztők, meghívottak: a lapszámok szerzői

18.30       Könyvbemutató: CERTAMEN VII. (Szerk. Egyed Emese, Pakó László, Sófalvi Emese) bemutatása. Meghívottak: Biró Annamária felelős kiadó és a kötet szerzői, szerkesztői.

19.30    A Ványolós család (Ványolós András,  Orsolya, András jr, István, Klára) hangversenye zárja a rendezvényt.