Agyi aktivitás mérés EEG technikai eszközzel, az eltérő mozgásvégrehajtást vizsgálva

A mozgásvégrehajtáson keresztül vizsgálom a figyelemvezetés következményeit az agyi aktivitásra.

művészetelmélet

Esemény

2024-07-15 09:35:00

Budapest

Dr. Adamovich Ferenc Tamás vagyok 2022-ben végeztem a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem Doktori Iskolájában, ezzel PhD fokozatot szereztem. A Magyar Táncművészeti Egyetemen több szakot is elvégeztem. 2022-ben elnyertem az Magyar Művészeti Akadémia Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézetének hároméves ösztöndíját. 2023-tól a Magyar Tudományos Akadémia köztestületi tagja vagyok, valamint hamarosan MMA MMKI megbízott kutatója.


A kutatási témám területe: A mozgástanulás kognitív és affektív hátterének vizsgálata.


A kutatási programban a mozgásvégrehajtáson keresztül vizsgálom a figyelemvezetés következményeit az agyi aktivitásra. A mentális előfeszítéssel dolgozok és a különböző motoros reprezentációk aktivitása és transzferhatása foglalkoztat.


A művészeti célú empirikus kutatási projekt, a táncpedagógiai és a színházpedagógiai rendszerek fejlesztésére irányul, egy innovatív szemlélet, az affektív mozgáspedagógia alapján, amely hasznosulásának előnyeit objektív adatokkal teszek kísérletet alátámasztani.


A kutatási program alapjául szolgáló hipotézis a készség és a tudatos mozgásvégrehajtás közötti különbségek vizsgálatára irányul. Az eredményeknek hatása van a mozgás tanulására, a mozdulat kognitív reprezentációjára és a mozdulat artikulációjára színpadi előadásban és próbatermi környezetben egyaránt.


A kísérlet egy komplex kutatási program része, amely a mozgás elemzéséhez is szervesen kapcsolódik, mivel a mozdulat definiáláshoz multimodális aspektusból közelít. Három dimenzión keresztül határozza meg a mozgást: a mozdulat formáján, az izom feszültségen és az agyi aktivitáson keresztül. Először csak az agyi aktivitás beli különbséget vizsgálom elektroenkefalográfia (EEG) technikai eszköz használatával, ami egy pszichofiziológiai mérőeljárás. Segítségével az agy idegsejtjeinek elektromos jeleit monitorozhatjuk.


A kutatás eredményei megerősítik egy kilenc éves kutatómunka alapján kialakított felvetésem, amely bizonyítás esetén széles körben hasznosítható. Amennyiben egy végtag mozdulat végrehajtásának agyi aktivitásbeli különbségeit igazolom a méréssel, akkor ez a teljes testre is kiterjeszthető lesz a jövőben.


A kutatási program új szellemiséget visz a mozgás- és táncoktatásban, amely hiánypótló lehet a színházi és a táncművészetipedagógiai programokban. A kutatás eredményei innovatívak lehetnek a a közoktatás, a sporttudomány és az agy-számítógép interfész hatékonyságának növelése területén.


A bemutatott kutatás és a hozzá kapcsolódó kutatási terv a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalánál 011946 nyilvántartási számon történt regisztrációval a szerzői és know-how jogi védelemmel bír. Szabadalmi eljárás van folyamatban, valamint a teljes doktori disszertációm is ezzel a területtel foglalkozik, összesen már kilenc éve foglalkozok ezzel a kutatással.


https://adamovichphysicaltheatre.hu