Dr. Bondea Vivien

művészetelmélet

Bemutatkozás

Bondea Vivien néprajzkutató és táncantropológus, fő kutatási területe a moldvai magyarok tánckultúrája. Egyetemi mesterszakos diplomáját a Szegedi Tudományegyetem Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszékén szerezte meg 2014-ben Bálint Sándor-érem kitüntetéssel. Doktori disszertációjának címe "Falusi táncok - Egy moldvai magyar közösség tánckultúrájának antropológiai vizsgálata", melyet 2021-ben védett meg az SZTE Történelemtudományi Doktori Iskolájában. Angolul és románul beszél, szakmai gyakorlatait a Kriza János Néprajzi Társaságnál (Kolozsvár, Románia) és a Moldáv Tudományos Akadémia Kulturális Örökség Kutatóintézetében (Kisinyov, Moldova) végezte. Jelenleg a BTK Zenetudományi Intézeténél tudományos segédmunkatársként és a Moldvai Csángómagyarok Szövetségénél projektkoordinátorként dolgozik. Számos terepkutatást végzett már Magyarország (Tiszazug), Románia (Mezőség, Moldva), Moldova (Dél-Besszarábia) és Ukrajna (Fekete-tengermelléki-alföld) területein. Kutatási eredményeit hazai és nemzetközi konferenciákon, magyar és angol nyelvű publikációkban teszi közzé. Tagja a Magyar Etnokoreológiai Társaságnak, a Magyar Kulturális Antropológiai Társaságnak, a Magyar Néprajzi Társaságnak, valamint az International Council for Traditional Music-nak. Az ösztöndíjat elnyert munkatervének címe „Homo saltans – A táncoló ember antropológiai értelmezése”. Kutatásának célja egy olyan interdiszciplináris elméleti keret kialakítása, mely kapaszkodót nyújt a „táncoló ember” és a „táncoló közösség” funkcionalista szempontú értelmezéséhez, ezen megközelítést pedig egyetlen rurális moldvai közösség példáján keresztül táncantropológiai terepmunkával igyekszik pontosítani. Alapvetően arra keresi a választ, hogy milyen testi, lelki, szellemi igényeket elégít ki a tánc egyéni és közösségi szinten, azaz miért táncol az ember, s azt többnyire miért közösségben teszi.

Iskolák

Szegedi Tudományegyetem

Jelenlegi Munkahely

BTK Zenetudományi Intézet, Moldvai Csángómagyarok Szövetsége

Hírek, Események

2024-03-23 00:00:00

Esemény

"Életem és a tánc" - Pálfy Gyula életútinterúja Pesovár Ernővel című kötet bemutatója.

2024-03-13 00:00:00

Esemény

Dr. Ónodi Béla Népművészet Ifjú Mestere díjas, egyetemi tanár, okleveles néptáncpedagógus előadása a...

2024-02-10 17:00:00

Esemény

A Moldvai Csángómagyarok Szövetségének farsangzáró rendezvénye.

2024-01-31 18:00:00

Esemény

Folytatódik a Magyar Etnokoreológiai Társaság "Tánckutatás most!" programsorozata.

2024-01-25 11:00:00

Esemény

Tudományos Fórum a HUN-REN BTK Zenetudományi Intézetben.

2024-01-31 23:59:00

Hír

"METodológia – Tánckutatás most!" konferencia

2023-12-07 11:37:00

Hír

Az idegennyelvű folyóiratban Bondea Vivien tanulmánya is olvasható.

2023-12-12 17:00:00

Esemény

A Magyar Tánctudományi Társaság december 12-én tartja a Tánctudományi Tanulmányok legújabb számának bemutatóját.

2023-12-02 16:00:00

Esemény

VII. Guzsalyas találkozó Moldvában

2023-11-30 09:30:00

Esemény

"Évfordulók a Zenetudományi Intézetben" címmel tudományos konferenciát rendeznek, ahol Bondea Vivien is előadást tart.

2023-11-23 18:00:00

Esemény

Folytatódik a Magyar Etnokoreológiai Társaság "Tánckutatás most!" előadás-sorozata, melynek következő alkalmával Eitler Ágnes néprajzkutató, egyetemi tanársegéd "A lokalitás vállalkozásai: a színre vitt népi kultúra szerepe kortárs vidéki színtereken" címmel tart nyilvános előadást.