Blos-Jáni Melinda 2024

művészetelmélet

Bemutatkozás

Marosvásárhelyen születtem 1980-ban, a BBTE bölcsész karán tanultam magyar-néprajz szakon, ami meghatározó élmény volt számomra. A magyar szakon Pethő Ágnes révén filmről is tanultunk a Stilisztika nevű tantárgy keretén belül, és a néprajz szakon, amelyik diákságom ideje alatt az antropológia terminust is hozzátette a nevéhez, képhasználattal kapcsolatos kutatásokat is lehetett végezni. Ennek a két markáns elméleti keretnek a hatására kezdtem el amatőr videókat kutatni 1999-ben, ebből írtam államvizsga dolgozatot, majd a doktori dolgozatomat is. Doktori dolgozatom írása közben annyira megváltozott a médiumhasználat, hogy arra is reflektálni kellett, ennek érdekében elmélyültem a médiumelméleti kérdésekben is, miközben leírtam az erdélyi hétköznapi filmhasználat fő korszakait. Ennek az elméleti kutatásnak a hatására kezdtem el az amatőr filmfelvételeket módszeresebben együtt vizsgálni az amatőr fényképekkel. Ezt az érdeklődési körömet szeretném jobban kibontani, és egy multidiszciplináris kutatás keretében mélyfúrásokat végezni az erdélyi fotó- és filmtörténetben.

Iskolák

Babes Bolyai Tudományegyetem

Jelenlegi Munkahely

Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Kolozsvári Kar

Hírek, Események