Török Ábel

irodalom

Bemutatkozás

1999-ben született Cegléden. Az ELTE-n szerzett diplomát klasszika-filológia szakon, jelenleg a párizsi École des Hautes Études en Sciences Sociales történelem szakos hallgatója bizantinológia szakirányon. 2020-tól a Magyar Bizantinológiai Társaság tagja, 2021-től ógörögórákat ad az Eötvös Collegiumban. Magyarországon elsősorban görög filológiával, Párizsban kéziratvizsgálattal foglalkozik. Szakmai munkáját számos ösztöndíj elismerte. Kutatási területe a bizánci görög epika és történetírás: 2019 óta foglalkozik a XIII. században a Peloponnésosra letelepedett keresztes frankok nemzeti eposzával, a középgörög nyelvű Moreai Krónikával.

Tanulmányai mellett műfordítóként dolgozik. Norvégról, franciáról és angolról fordít regényeket magyarra, de jelent már meg több ógörög és középgörög versfordítása is. Mindemellett rendszeresen publikál kisprózákat és verseket különböző irodalmi folyóiratokban (Élet és Irodalom, Székelyföld, Kalligram, Tiszatáj, Bárka, Helikon, Forrás). 2022 őszén jelent meg első regénye.

Az ösztöndíj keretein belül nagyszabású irodalmi-filológiai tevékenységre vállalkozik: elkészíti a csaknem tízezer soros, középgörög nyelvű nemzeti eposz, a Moreai Krónika részletes magyarázatokkal, tudományos igényű jegyzetekkel és kiegészítő tanulmányokkal ellátott verses fordítását. A Krónika amellett, hogy rendkívül különleges irodalmi értéket képvisel és becses kulturális-történelmi forrásanyag, számos magyar vonatkozása miatt is kiemelten fontos mű - a hazai filológia nagy adóssága.

Iskolák

Jelenlegi Munkahely

Hírek, Események

2024-02-06 12:51:00

Hír

Az MMA ösztöndíjas Török Ábel mesélt kutatásáról.

2023-11-20 08:30:00

Esemény

Az ELTE Eötvös József Collegium Byzantium Központjában az elmúlt 15 év során kiépült nemzetközi kapcsolatrendszernek köszönhetően tizedik alkalommal rendezik meg a Byzanz und das Abendland / Byzance et l’Occident tanácskozást.

2023-09-29 16:30:00

Esemény

Az Eötvös József Collegium Bollók János klasszika-filológia műhelyének tagjai saját kutatási területük eredményeit mutatják be a Kutatók Éjszakáján.