Szabó Franciska 2024

képzőművészet

Bemutatkozás

A Képző- és Iparművészeti Szakgimnáziumba jártam középiskolába, majd egyetemi tanulmányaimat a Magyar Képzőművészeti Egyetemen, mellette pedig az ELTE-n bölcsészkaron folytattam.
    Munkáimban fontos szerepet tulajdonítok a fények és az árnyékok dinamikájának, illetve az embert körülvevő épített vagy természetes környezet által kimetszett geometriának.  Az elmúlt években több sorozaton is dolgoztam, a Láthatóság címűben a közmunkások média reprezentációját dolgoztam fel, majd 2016 óta a már szinte képhulladékokká vált diafilmeket használtam fel a festményeimhez. Eleinte a családi fotográfiákra fókuszáltam, az utóbbi években pedig a művészettörténet oktatás kellékeit, a reprodukciókat emeltem be a festészetembe. Munkáimra a figuralitás és a festészet klasszikus technikai megoldásai jellemzőek, ugyanakkor munkáim képi világát erősen befolyásolja a technikai képalkotás lehetősége és hagyománya, illetve a kortárs vizuális kultúra. Miközben a klasszikus festészeti technikákból megtanult gondolkodásmód vezet, folyamatosan kísérletezem a különböző anyagokkal, vagy a fény beépítésével a képeimbe.
    Művészeti gyakorlatomhoz szorosan hozzákapcsolódik az oktatás. A rajzolásra és festésre nemcsak a kommunikáció egy formájaként, hanem a megismerés egy eszközeként is tekintek. Ezeket nemcsak művészetként, hanem szakmaként is megélem, melynek ilyen formában tanítható fogásai, összefüggő szabályrendszere van. A szabályok ismerete pedig megalapozza az önálló alkotást. A  Képző- és Iparművészeti Szakgimnázium archivált anyagában, a Schola Graphidis Művészeti Gyűjteményben a rajztanítás több évszázados hagyományát kutatom, azon belül is az emberi alak ábrázolásának oktatásmódszertanát. Doktori fokozatot a Magyar Képzőművészeti Egyetem Doktori Iskolájában szereztem.

Iskolák

Magyar Képzőművészeti Egyetem

Jelenlegi Munkahely

Hírek, Események