Csákány Csilla 2024

zeneművészet

Bemutatkozás

Marosvásárhelyi születésű, Kolozsváron élő és Erdély több felsőoktatási tanintézményében oktató muzikológus vagyok (oktatott tantárgyak: zenetörténet, zeneesztétika, ellenponttan, zenetudományi kutatásmódszertan); a Kolozsvári Magyar Opera zeneírás- és műismertető műhelyeinek (GlosszA) életre hívója, meghívott előadója; a Romániai Magyar Dalosszövetség elnöke. Rendszeresen publikálok muzikológiai elemzéseket: a klasszikus zeneművészet és Erdély 20. századi történelmére vonatkozó ismeretterjesztő írásokat (tanulmány, recenzió, zenekritika, esszé) erdélyi (Korunk, Helikon) és nemzetközi adatbázisokban indexált folyóiratokban (Studia UBB Musica, Media Musica Kiadó). Rendszeres résztvevője vagyok erdélyi zenetudományi konferenciáknak, valamint zenetudományi konferenciakötetek szerkesztőjeként, szaklektorként is tevékenykedem. A Magyar Művészeti Akadémia ösztöndíjprogramjához benyújtott kutatási témám az erdélyi magyar kórusmozgalmat ismertető, elemző, értékelő dokumentumok feltérképzését, összegyűjtését, rendszerezését célozza. Kutatásomban a 20. századi erdélyi kóruséletet dokumentáló forrásmunkák adatbázisának elkészítésére vállalkozom. A kutatás során megvizsgálom és rendszerezem mindazon dokumentumokat, melyek a 20. századi erdélyi kórusmozgalom gerincét és részelemeit képezték. Egyfelől az erdélyi daloskultúra forrásmunkáival – folyóiratokban megjelent írások, hagyatékokban fellelt dokumentumok – kívánok foglalkozni, másfelől olyan kéziratban maradt történeti jellegű írások feltérképezésére vállalkozom, melyek egy-egy település zenei-kulturális tevékenységéről nyújtanak tanúbizonyságot. A fellelt és összegyűjtött irodalmat pedig rendszerezem, digitalizálom, majd online adatbázisban hozzáférést biztosítok további kutatások számára. Több alkalommal is koordináltam kórussal kapcsolatos kutatási grantot: Éneklőbb Erdély; A székelyföldi amatőr és iskolai kórusmozgalom múltja és jelene.

Iskolák

Jelenlegi Munkahely

Hírek, Események