Horesnyi Bálint

képzőművészet

Bemutatkozás

Minden készülő munkám gyűjtőmunkára, kutatásra épül. Így mostanra a különböző gyűjtésekből adódó áthallás lehetővé tette, hogy egy nagy spektrumú és széles szellemi horizonton mozgó folyamatosan halmozódó anyagból bukjanak fel munkáim. Kutatásaim mind vonatkoznak történeti reflexiókra (Például mint az allegorikus ábrázolás lehetőségei Allegoria della Storia c. munkámban), technikai lehetőségekre (Például: Tónusos fametszet, vonalas metszet és chiaroscuro fametszet történeti példáin keresztüli ismerete és alakítása.) és ezek kortárs művészetelméleti vonatkozásaikra (Például: Nyomtatott kép szemantikája a kortárs művészetelmélet kontextusában). Vonzalmam az immanens jelentések felfedése konkrét példák felmutatásával, analógiát adva a szellemi működés folyamatos metamorfózisára, nyughatatlanságára. Realizmus lehetőségeinek a keresése képi és fogalmi ábrázolásmódokban.
„Tény, hogy minden sűrűn lakott külön világ kidolgozott magának egy-egy elemi válaszegyüttest, amiben csak az a kellemetlen, hogy ragaszkodik is hozzá a tehetetlenség erejénél fogva, amely a történelem egy nagy kovácsa. Így hát mi más valamely civilizáció, mint egy bizonyos emberi közösségnek egy bizonyos területen való régi kialakulása? Egyfajta történelmi kategória, szükségszerű beosztódás. (…) Az ember sohasem vezethető vissza valamiféle elfogadható egyszerűsítésben megragadható egyénre. Csalóka ábránd ez, sokan beleesnek. Jóformán még meg sem ragadtuk az embert legegyszerűbb megjelenési formájában, máris újra és azonnal a maga megszokott bonyolultságában mutatkozik előttünk.” (Fernand Braudel, Anyagi kultúra, gazdaság és kapitalizmus XV-XVIII. század, A mindennapi élet struktúrái)

Iskolák

Jelenlegi Munkahely

Hírek, Események

2023-10-26 18:00:00

Esemény

Jacob Samuel nyomdász életművét feldolgozó kiállítás.

2023-09-16 11:00:00

Esemény

Miskolci Grafikai Triennálé 2023