Esemény

Pécsi Tudományegyetem Szekszárdi Campus

Animal Studies and Postantropocentric Ethics.

Animal Studies and Postantropocentric Ethics.


■ Horváth Márk: Animal Studies and Postantropocentric Ethics. Korreferátum Csonka Liberta Az állati példakép filozófiája c. előadása kapcsán. Korreferátum a XI. Ütközéspontok doktorandusz Konferencián. 2024. március 22. (Pécsi Tudományegyetem Szekszárdi Campus (PTE Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kari – PTE KPVK, Szekszárd) (2024)