Horváth Márk

irodalom

Bemutatkozás

Budapesten élő filozófus és kutató, az Absentology társalapítója. Kutatási területe a posztmodernitás, a virtualitás és digitalizáció, a poszthumanizmus, a spekulatív realizmus, a pesszimizmus és nihilizmus a filozófiában, felbomlás és végesség, sötét ökológia, illetve Bataille és Baudrillard filozófiája. Számos nemzetközi és hazai konferencián adott elő és folyóiratokban publikált. 2016 márciusában jelent meg az első könyve The Isle Of Lazaretto (Lovász Ádámmal közösen). 2016 telén jött ki Darkening Places címmel második angol nyelvű kötete. A társadalmi gyorsulás jelenségéről szóló első magyar nyelvű könyv, a Felbomlás és dromokrácia szerzője Ádámmal. A halál és digitalitás kapcsolatát magyar nyelven elsőként vizsgáló A halál nekromediális szimulációja című könyve 2017 év végén jelent meg. A Lovász Ádámmal írt A megsemmisülés az első szépirodalmi műve. 2017 nyarán jelent meg a Látomások a lefejezésről című műve a szerzőpárosnak, amely magyarul elsőként mutatja be Georges Bataille filozófiai gondolkodását. Azóta több összefoglaló kötetet jelentetett meg a szerzőpáros: Nemes Z. Márióval kiegészülve 2019-ben a PRAE kiadó gondozásában jelent meg A poszthumanizmus változatai, majd 2019 végén Losoncz Márkkal közösen írták és jelenttették meg A valóság visszatérése című művet. Eközben Horváth Márk egy újabb önálló könyve A digitalitás paroxizmusa címen is megjelent illetve 2020-ban egy esztétikai művet írt a szerzőpáros Szűcs Attila festészetéről Az eltűnés intenzitásai címmel. 2020-ban megjelent továbbá egy esszéválogatás magyar nyelven Lovász Ádámmal közösel A határsértés technológiái címen.

Az MMA művészeti ösztöndíj keretében Juhász Ferenc költészetét vizsgálom a kortárs filozófia és posztantropocentrikus irodalomelmélet tükrében. A Túl az életen című pályázatom során egy könyvet tervezek megalkotni a témában.

Iskolák

Jelenlegi Munkahely

Hírek, Események

Esemény

■ Horváth Márk: A Metabiózis inorganikus vitalizmusa.

Esemény

Kötetbemutató: H.P. Lovecraft-Poszthumanista olvasat

Esemény

Lovecraft és a poszthumán. Tudománymódszertani problémák és kortárs poszthumán értelmezési keretek.

Esemény

Az antropocén mint a modernitás új (geo)története. Dipesh Chakrabarty geotörténelem koncepciója.

Esemény

Animal Studies and Postantropocentric Ethics.

Esemény

■ Mark Horvath, Adam Lovasz: Homo Mimeticus and Homo Faber

2023-12-18 10:20:00

Hír

■ Horváth Márk: Az eltűnés interobjektív színrevitele. Dezső Tamás: Kóda. Publikáció a HVG A Mű rovatában (https://amu.hvg.hu/2023/09/28/az-eltunes-interobjektiv-szinrevitele-dezso-tamas-koda/?fbclid=IwAR0-_MZe2hE1D3xbjdsMAVptBe8xWs7UMvk86Z0bVD6-QyLgXGf2rITjqe8) (2023)

2023-12-18 10:19:00

Hír

Horváth Márk: Plasztikus észlelés és nem emberi lágyság. Vető Orsolya Lia: Gentle Radiation című tárlatának megnyitószövege. Publikáció az Újművészet online felületén. (https://ujmuveszet.hu/kunszt-featured/plasztikus-eszleles-es-nem-emberi-lagysag/) (2023)

2023-12-18 10:17:00

Hír

Czopf Áron- Horváth Márk- Lovász Ádám: Nonmodern perspektíva. A kívüliség szférikus elmélete. In Kommentár 2023/4 pp. 3-14. (2023)

2023-12-18 10:16:00

Hír

Horváth Márk: Plaszticitás és posztantropocentrizmus. Catherine Malabou filozófiája In. Helikon 2023/2. „Inklinációk”. Kortárs női filozófiák pp. 284-300. (2023)

2023-12-18 10:15:00

Hír

Horváth Márk- Lovász Ádám: Az emberi állapot medikalizációja: Biopolitika COVID-19 előtt és alatt. Replika 2023 (129) Foucault pp. 43-64. (2023)

2023-12-18 10:13:00

Hír

Mark Horvath, Adam Lovasz: An Absentological Analysis of the Trace: Pre-Cambrian Arche-writing, and Jacques Derrida’s Realism In Results of Scholarly Work Journal. Volume 4, Issue 2, 2023 70-76. ISSN 2699-9382(Print), ISSN 2699-9005 (Online) (2023)