Horváth Márk 2021

irodalom

Bemutatkozás

Budapesten élő filozófus és kutató, az Absentology társalapítója. Kutatási területe a posztmodernitás, a virtualitás és digitalizáció, a poszthumanizmus, a spekulatív realizmus, a pesszimizmus és nihilizmus a filozófiában, felbomlás és végesség, sötét ökológia, illetve Bataille és Baudrillard filozófiája. Számos nemzetközi és hazai konferencián adott elő és folyóiratokban publikált. 2016 márciusában jelent meg az első könyve The Isle Of Lazaretto (Lovász Ádámmal közösen). 2016 telén jött ki Darkening Places címmel második angol nyelvű kötete. A társadalmi gyorsulás jelenségéről szóló első magyar nyelvű könyv, a Felbomlás és dromokrácia szerzője Ádámmal. A halál és digitalitás kapcsolatát magyar nyelven elsőként vizsgáló A halál nekromediális szimulációja című könyve 2017 év végén jelent meg. A Lovász Ádámmal írt A megsemmisülés az első szépirodalmi műve. 2017 nyarán jelent meg a Látomások a lefejezésről című műve a szerzőpárosnak, amely magyarul elsőként mutatja be Georges Bataille filozófiai gondolkodását. Azóta több összefoglaló kötetet jelentetett meg a szerzőpáros: Nemes Z. Márióval kiegészülve 2019-ben a PRAE kiadó gondozásában jelent meg A poszthumanizmus változatai, majd 2019 végén Losoncz Márkkal közösen írták és jelenttették meg A valóság visszatérése című művet. Eközben Horváth Márk egy újabb önálló könyve A digitalitás paroxizmusa címen is megjelent illetve 2020-ban egy esztétikai művet írt a szerzőpáros Szűcs Attila festészetéről Az eltűnés intenzitásai címmel. 2020-ban megjelent továbbá egy esszéválogatás magyar nyelven Lovász Ádámmal közösel A határsértés technológiái címen.

Az MMA művészeti ösztöndíj keretében Juhász Ferenc költészetét vizsgálom a kortárs filozófia és posztantropocentrikus irodalomelmélet tükrében. A Túl az életen című pályázatom során egy könyvet tervezek megalkotni a témában.

Iskolák

Jelenlegi Munkahely

Hírek, Események

2022-08-17 01:07:00

Hír

Horváth Márk Közöttünk. Esszé Lak Róbert Between Them c. sorozatáról az Országút online-on

2022-08-17 01:03:00

Hír

Horváth Márk: Antropocén töredékek. Esszé Rózsa Luca Sára Ott kezdődsz, ahol én véget érek c. sorozatáról az Országút online-on

2022-08-17 01:01:00

Hír

Tanulmány a Balkon kortárs művészeti folyóirat 2022_2.3 pp. 23-26. Budapest (2022)

2022-08-17 00:56:00

Hír

Előadás a THEORIA METAURBANA-n. Beszélgetések a Forum Urbanumban 2022.04.10. Budapest (2022)

2022-08-17 00:50:00

Hír

Horváth Márk, Fekete I. Alfonz, Lovász Ádám, Nemes Z. Márió: Poszthumanizmus, antropocén, Lovecraft, weird. Előadás a Dombos remix 2022-n. Dombos Wine Club, Dombos fest. 2022.06.30. Kishegyes, Szerbia (2022)

2022-04-13 02:17:00

Hír

Horváth Márk: Az antropocén kezdete. Meghatározási kísérletek és értelmezési viták a különböző antropocén értelmezések tükrében. Tanulmány a Kellék filozófiai folyóirat 66. számában. Kolozsvár-Nagyvárad-Szeged (2022)

2022-04-13 02:13:00

Hír

A komplexitás és a poszthumanizmusok In Komplexitás a természetben és a társadalomban. Filozófiai és tudományközi megközelítések (szerk. Szigeti Attila, Ungvári Zrínyi Imre) Műhely XL. Pro Philosophia. Egyetemi Műhely Kiadó. Kolozsvár, 2021. pp. 129-148 (2021)

2022-04-13 02:06:00

Hír

The Challenge of the Anthropocene for Politics: An Essay on Acceptance in: Hungarian Conservative Volume 2/Number 2 2022 pp. 64-69. (2022)

2022-04-13 02:01:00

Hír

Beszélgetésünkben a térhasználat két modalitásáról szeretnénk szót ejteni. A „rozsdaövezet”, valamint a „városi megújulás” ellentétét helyeznénk új megvilágításba.

2022-04-13 01:56:00

Esemény

Az antropocén művészetekben való erőteljes jelenléte rámutat arra, hogy a fogalom túlmutat a szűk természettudományos és akadémiai körökön. A művészet az ökológiai válsággal való szembenézés által keltett bizonytalanságot és a vészhelyzet jelentette sürgősséget is képes lehet tematizálni.

2021-12-15 00:46:00

Esemény

Az antropocén. Az ökológiai válság és a posztantropocentrikus természetkulturális viszonyok című könyv bemutatása, Kis Présház, Budapest, 2021.09.05

2021-12-15 00:43:00

Hír

Publikáció az igyic.hu-n/Ifjúsági és Gyerekirodalmi Centrum Petőfi Irodalmi Ügynökség, Mesecentrum (https://igyic.hu/esszektanulmanyok/az-emberi-vegesseg-tudatositasa-sotet-pedagogia-az-antropocenben-a-poszthumanitas-jegyeben.html) (2021)