Horváth Márk 2021

irodalom

Bemutatkozás

Budapesten élő filozófus és kutató, az Absentology társalapítója. Kutatási területe a posztmodernitás, a virtualitás és digitalizáció, a poszthumanizmus, a spekulatív realizmus, a pesszimizmus és nihilizmus a filozófiában, felbomlás és végesség, sötét ökológia, illetve Bataille és Baudrillard filozófiája. Számos nemzetközi és hazai konferencián adott elő és folyóiratokban publikált. 2016 márciusában jelent meg az első könyve The Isle Of Lazaretto (Lovász Ádámmal közösen). 2016 telén jött ki Darkening Places címmel második angol nyelvű kötete. A társadalmi gyorsulás jelenségéről szóló első magyar nyelvű könyv, a Felbomlás és dromokrácia szerzője Ádámmal. A halál és digitalitás kapcsolatát magyar nyelven elsőként vizsgáló A halál nekromediális szimulációja című könyve 2017 év végén jelent meg. A Lovász Ádámmal írt A megsemmisülés az első szépirodalmi műve. 2017 nyarán jelent meg a Látomások a lefejezésről című műve a szerzőpárosnak, amely magyarul elsőként mutatja be Georges Bataille filozófiai gondolkodását. Azóta több összefoglaló kötetet jelentetett meg a szerzőpáros: Nemes Z. Márióval kiegészülve 2019-ben a PRAE kiadó gondozásában jelent meg A poszthumanizmus változatai, majd 2019 végén Losoncz Márkkal közösen írták és jelenttették meg A valóság visszatérése című művet. Eközben Horváth Márk egy újabb önálló könyve A digitalitás paroxizmusa címen is megjelent illetve 2020-ban egy esztétikai művet írt a szerzőpáros Szűcs Attila festészetéről Az eltűnés intenzitásai címmel. 2020-ban megjelent továbbá egy esszéválogatás magyar nyelven Lovász Ádámmal közösel A határsértés technológiái címen.

Az MMA művészeti ösztöndíj keretében Juhász Ferenc költészetét vizsgálom a kortárs filozófia és posztantropocentrikus irodalomelmélet tükrében. A Túl az életen című pályázatom során egy könyvet tervezek megalkotni a témában.

Iskolák

Jelenlegi Munkahely

Hírek, Események

2023-12-18 10:12:00

Hír

Az apparátusok esztétikája. Gondolatok a Surveillance Art kapcsán In Fától az erdőt. A Budapesti Metropolitan egyetem „Az alkotó észlelés plaszticitása” címen tartott konferenciájának előadásai

2023-12-18 10:06:00

Hír

Horváth Márk: Szinantróp szinguláris viszonyok az antropocénben. Előadás az URBAN ANIMALS FINISSAGE-on. Szombathelyi Képtár. 2023.09.02. (2023)

2023-12-18 10:05:00

Hír

Horváth Márk: A plasztikus észlelés vonzereje. Vető Orsolya Lia Gentle Radiation c. kiállításának megnyitása. VILTIN Galéria, Budapest, 2023.09.15. (2023)

2023-12-18 10:04:00

Hír

Horváth Márk: Bruno Latour nonmodern térelmélete. Individin x Urbanum: Részletkérdések vol.4. Urbanum, Budapest, 2023.10.05. (2023)

2023-12-18 10:02:00

Hír

Horváth Márk: Geomateriális hálózatok. Éles Lóránt Erekkel eleven a ház c. kiállításának megnyitója. Godot Labor Galéria, Budapest, 2023.11.23. (2023)

2023-12-18 10:01:00

Hír

Horváth Márk: Művészet az ember után. Poszthumanizmus a kortárs képzőművészetben. Kortárs képzőművészetről- Közérthetően

2023-12-18 09:59:00

Esemény

Horváth Márk, Czopf Áron, Smid Róbert, Lovász Ádám: Modern, Posztmodern, Nonmodern. Scruton Belváros, Budapest, 2023.12.05. (2023)

2023-12-18 09:57:00

Esemény

Horváth Márk, Lovász Ádám: Az állati társadalmak kollektív intelligenciája. Prehumán társadalmiság a poszthumanizmus tükrében. Előadás „Az ember-állat kapcsolat perspektívái” II. Nemzetközi Antrozoológiai Konferencián. Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Gyógypedagógiai Kar, Hajdúböszörmény

2023-12-18 09:55:00

Hír

Towards a Critique of „Planetary” Politics. Lecture at The Anthropocene: from boundaries to bonds. Interdisciplinary crossovers in knowledge development.

2023-08-14 18:55:00

Hír

■ Horváth Márk: Emberen túli ökológiák. Esszé Nagy Iza művészetéről az Országút online-on. (https://orszagut.com/kepzomuveszet/emberen-tuli-okologiak-nagy-iza-muveszete-horvath-mark-4245?fbclid=IwAR3ytWVLYcTZQqJPTYGO7IYHHgT6Y0_eiQZuEwJTmV6Piky76rXQQHwyWgU) (2023)

2023-08-14 18:53:00

Hír

■ Horváth Márk: Immateriális techno-poézis. A Late Dysphoria c. kiállításról. Publikáció az Újművészet.hu-n (https://ujmuveszet.hu/kunszt-featured/immaterialis-techno-poezis/) (2023)

2023-08-14 18:52:00

Hír

■ Horváth Márk- Lovász Ádám-Nemes Z. Márió: H.P. Lovecraft kakografikus írásmódja. A nyelvi torzítás mint az embertelenítés kultúrtechnikai gyakorlata In. Filológiai Közlöny 2022/1-2. Poszthumanizmus és irodalom 1-2. pp. 25-41. (2023)