Horváth Márk 2021

irodalom

Bemutatkozás

Budapesten élő filozófus és kutató, az Absentology társalapítója. Kutatási területe a posztmodernitás, a virtualitás és digitalizáció, a poszthumanizmus, a spekulatív realizmus, a pesszimizmus és nihilizmus a filozófiában, felbomlás és végesség, sötét ökológia, illetve Bataille és Baudrillard filozófiája. Számos nemzetközi és hazai konferencián adott elő és folyóiratokban publikált. 2016 márciusában jelent meg az első könyve The Isle Of Lazaretto (Lovász Ádámmal közösen). 2016 telén jött ki Darkening Places címmel második angol nyelvű kötete. A társadalmi gyorsulás jelenségéről szóló első magyar nyelvű könyv, a Felbomlás és dromokrácia szerzője Ádámmal. A halál és digitalitás kapcsolatát magyar nyelven elsőként vizsgáló A halál nekromediális szimulációja című könyve 2017 év végén jelent meg. A Lovász Ádámmal írt A megsemmisülés az első szépirodalmi műve. 2017 nyarán jelent meg a Látomások a lefejezésről című műve a szerzőpárosnak, amely magyarul elsőként mutatja be Georges Bataille filozófiai gondolkodását. Azóta több összefoglaló kötetet jelentetett meg a szerzőpáros: Nemes Z. Márióval kiegészülve 2019-ben a PRAE kiadó gondozásában jelent meg A poszthumanizmus változatai, majd 2019 végén Losoncz Márkkal közösen írták és jelenttették meg A valóság visszatérése című művet. Eközben Horváth Márk egy újabb önálló könyve A digitalitás paroxizmusa címen is megjelent illetve 2020-ban egy esztétikai művet írt a szerzőpáros Szűcs Attila festészetéről Az eltűnés intenzitásai címmel. 2020-ban megjelent továbbá egy esszéválogatás magyar nyelven Lovász Ádámmal közösel A határsértés technológiái címen.

Az MMA művészeti ösztöndíj keretében Juhász Ferenc költészetét vizsgálom a kortárs filozófia és posztantropocentrikus irodalomelmélet tükrében. A Túl az életen című pályázatom során egy könyvet tervezek megalkotni a témában.

Iskolák

Jelenlegi Munkahely

Hírek, Események

2021-12-15 00:19:00

Hír

Publikáció a Dunszt.sk kulturális magazinban. (https://dunszt.sk/2021/11/29/az-antropocen-muveszet/) (2021)

2021-12-15 00:15:00

Hír

Publikáció a 2000 Irodalomi és Társadalmi Havi Lap 2021/2 pp. 17-28. (2021)

2021-12-15 00:04:00

Esemény

A határsértés technológiái c. könyv tanulmányai a kortárs technológiafilozófia, a poszthumanizmus és az antropocén témái köré szerveződnek. A beszélgetés e témákat ölelte fel.

2021-12-14 23:51:00

Hír

Az antropocén: új földtörténeti korszak, amely nevét az emberről kapta. Az ember jelenléte bolygónkon az utóbbi évezredekben meghatározó vált, a legutóbbi néhány száz évben. A kötet elsőként mutatja be a fogalmat magyarul, kitérve a természettudományos és a kultúratudományos megközelítésekre is.