Hír

2023-08-01 11:48:00

Csokonai Fórum, Debrecen

Debreceni Tánctudományi Műhely konferenciái 2.

#tánckultúra #művészetelmélet #kulturális antropológia #tánckutatás

A Debreceni Tánctudományi Műhely a Csokonai Színház és a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Néprajzi Tanszékének közreműködésével három alkalmas konferenciasorozatot szervezett a hazai táncantropológia helyzetének feltárása céljából. 

Második alkalommal (2023. április 26-28. között) a tánckultúra antropológiájának művészetelméleti kérdései és kontextusai kerültek bemutatásra kiváló előadók prezentációjában. Előadásomban a dramatikus tánc művészetelméleti megközelítését és színpadi előadásformáit mutattam be az 1930-as évekbeli Magyarországon.

A program az Interreg V-A Románia-Magyarország Együttműködési Program keretein belül a ROHU446 – EduCultCentre, a „Román-magyar határon átnyúló képzési központ és értéktár a kulturális és történelmi örökség számára” elnevezésű projekt keretén belül valósul meg a Csokonai Színház szervezésében.
A konferencia társszervezője a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kara és Néprajzi Tanszéke. A konferencia megvalósításában együttműködő partner a Magyar Művészeti Akadémia Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézete volt.
A konferencia szakmai felelőse: Dr. Kavecsánszki Máté.