Hír

2021-03-08 10:03:00

Csíkszereda

"Ha nem vettünk részt a trójai háborúban, ne akarjunk Homérosz kritikusai lenni" - Demeter Zsuzsa tanulmánya a márciusi Székelyföldben

Fiatal irodalom a rendszerváltás után volt a témája a 2020-as Szárhegyi Írótábornak - a márciusi Székelyföld folyóiratban most a táborban elhangzott előadások szerkesztett változatait olvashatjuk.

"1977-ben, az Utunk-évkönyvben Szilágyi István az Utunk harmincéves évfordulójára hatvanoldalas összefoglalást készít, 1438 Utunk-lapszámából próbálva következtetni harminc év irodalmának történéseire. Nem lehetett könnyű dolga, ezt eddig is sejtettem, de most, hogy tizenhárom év Serény Múmia-anyagával kellett szembenéznem, már nem csak sejtem, hanem szent borzadással olvasom a különféle statisztikáit, hogy hány próza, vers, tanulmány, kritika, grafika stb. jelent meg az Utunk addigi harminc számában, hogyan változtak évente a példányszámok, szerkesztők,  s hogy összességében mit lehet kiolvasni a grafikonokból, százalékokból a korszak irodalmára vonatkozóan. Mérhetővé próbálja tenni harminc év irodalmát, még úgy is, hogy tudja, „valódi értékét időtálló voltában, hatásában, kisugárzásában, motívumainak továbbélésében, kereséseinek tanulságaiban kellene mérni”, amelyek azonban számokkal nem közelíthetőek meg. Azonban Szilágyinak szüksége van a számokra, ellenkező esetben véleményeznie kellene harminc év irodalmát – amihez több szempontból sem fűlhetett a foga, az ő elmondása szerint elsősorban azért nem, mert „ha nem vettünk részt a Trójai háborúban, ne akarjuk Homérosz kritikusai lenni.” Így marad Trója köveinek megszámolása, tudván, a folyóiratok újraolvasása során is csak a felszínt kapirgálják, egy adott korszak irodalmának a megismeréséhez az akkori társadalmi-szellemi viszonyok pontos ismerete szükségeltetne, amelyek meghatározták a hetilap látásmódját."

- részlet a tanulmányból -

https://szekelyfoldfolyoirat.ro/