Jezsuita – Pray – Kódex címmel jubileumi tudományos konferencia.

A Jézus Társasága feloszlatásának 250. és Pray György születésének 300. évfordulóján Jezsuita – Pray...

irodalom

Hír

2023-09-29 13:18:00

Országos Széchényi Könyvtár (1014 Budapest, Szent György tér 4–5–6., Budavári Palota "F" épület)

Kapcsolódó személyek:

2023. szeptember 29.
Országos Széchényi Könyvtár

A PRAY-KÓDEX
Szekcióvezető: Sarbak Gábor

9.00 Madas Edit: A Pray-kódex kodikológiai és tartalmi leírása

9.20 Tóth Zsuzsanna: A Pray-kódex kötése a 12–13. századi kötéstörténet tükrében, a kódex kötésének rekonstrukciója

9.40 Bibor Máté: A kódex története az Országos Széchényi Könyvtárban a 19. században

10.00 Szünet

A PRAY-KÓDEX A LITURGIA TÖRTÉNETÉBEN
Szekcióvezető: Madas Edit

10.20 Földváry Miklós István: A miseorációk korpuszának összehasonlító elemzése

10.40 Horváth Balázs: A Pray-kódex szakramentáriumának miseordója

11.00 Czagány Zsuzsa: A Pray-kódex mint zenetörténeti forrás. A szakramentárium énektételei

11.20 Gilányi Gabriella: A Pray-kódex kottaírásainak új elemzése

11.40 Kérdések, hozzászólások

12.00 Ebédszünet

LATIN (LITURGIKUS) NYELV ÉS NÉPNYELV
Szekcióvezető: Thoroczkay Gábor

13.00 Solymosi László: Egyház és anyanyelv az Árpád-korban

13.20 Szovák Kornél: Az írás forradalma. Írásbeliség és műveltség III. Béla korában 

13.40 Korompay Klára: A Halotti beszéd és a Halotti könyörgés nyelve

14.00 Bartók Zsófia Ágnes: A Halotti beszéd és a Halotti könyörgés műfaja

14.20 Vladár Zsuzsanna: A nyelvemlékek korai recepciója

14.40 Kérdések, hozzászólások

15.00 Szünet

TÖRVÉNYEK ÉS (MŰVÉSZET)TÖRTÉNET
Szekcióvezető: Benkő Elek

15.20 Szuromi Szabolcs Anzelm OPraem: Megjegyzések a Pray-kódex kánonjogi vonatkozásairól

15.40 Bácsatyai Dániel: A Pozsonyi Évkönyv és a Pray-kódex történeti tárgyú bejegyzései

16.00 Dénesi Tamás: A Pray-kódex a bencés historiográfiában

16.20 Boreczky Anna: A Pray-kódex passióciklusa és egy bizánci ereklyekultusz nyomai a középkori Magyarország könyvfestészetében

16.40 Kérdések, hozzászólások 

17.00 Zárszó