Horváth Balázs

irodalom

Bemutatkozás

Horváth Balázs (1990, Zalaegerszeg) klasszika-filológus, liturgiatörténész. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem klasszika-filológia szakán végzett, ahol jelenleg „A Pray-kódex liturgikus összefüggései és filológiai problémái” c. leadott doktori értekezése bírálat előtt áll. Kutatási területei: középkori latin filológia, keresztény liturgia és vallástörténet.

A pályázat fő célja a Halotti beszéd és Halotti könyörgés ómagyar nyelvemlékeket is tartalmazó Pray-kódex latin nyelvű liturgikus részeinek magyar fordítása és a szövegek tágabb kontextusának bemutatása:

(1) A magyar földön keletkezett latin nyelvű misekönyörgések elkülönítése és latin kritikai kiadásuk.

(2) A Pray-kódex latin nyelvű liturgikus szövegeinek teljes műfordítása.

(3) Ismeretterjesztő monográfia megírása az irodalmilag értékesebb szövegek részletes kommentárjával és a kódex új kutatási eredményeinek összefoglalása.

Iskolák

Jelenlegi Munkahely

Hírek, Események

2023-11-30 13:27:00

Hír

Elérhetőek a Pray-kódex húsvéti szertartásainak nemzetközi párhuzamai az Usuarium adatbázisban

2023-09-29 13:18:00

Hír

A Jézus Társasága feloszlatásának 250. és Pray György születésének 300. évfordulóján Jezsuita – Pray – Kódex címmel jubileumi tudományos konferenciát szerveznek.

2023-04-19 19:48:00

Hír

Elérhetőek a Pray-kódex latin nyelvű liturgikus szövegei az Usuarium adatbázisban

2023-04-21 14:00:00

Esemény

Meghívó Horváth Balázs: A Pray-kódex liturgikus összefüggései és filológiai problémái c. doktori védésére

2022-12-15 21:51:00

Hír

Az első ómagyar szövegemléket, a Halotti beszédet és a Halotti könyörgést megőrző liturgikus szerkönyv, a Pray-kódex összehasonlító kutatása a kódex hazai és nemzetközi összefüggéseit is új megvilágításba helyezi.

2022-12-15 19:40:00

Hír

Az első ómagyar szövegemléket, a Halotti beszédet és a Halotti könyörgést megőrző liturgikus szerkönyv, a Pray-kódex összehasonlító elemzésének résztanulmánya a kódex hazai és nemzetközi összefüggéseit is új megvilágításba helyezi.