Molnár Tamás és az egzisztencializmus kihívása

Nemzetközi konferenciát szerveztek Molnár Tamás munkásságáról az NKE-n.

művészetelmélet

Hír

2023-11-17 11:42:00

Nemzeti Közszolgálati Egyetemen

Kapcsolódó személyek:

Nemzetközi, angol nyelvű konferenciát rendeztek Molnár Tamás munkásságának sokszempontú elemzésére 2023. november 17-én a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen. A konferencia leírása szerint Molnár munkásságának legaktuálisabb elemei a mai világ olyan, fontos problémáira is vonatkoznak, mint a vallás szerepe a társadalomban, nemzetközi hatalmi tömbök szembenállása, az ideológiák változó szerepe, vagy a technológia megnövekedett szerepének kritikája és értelmezése a mai társadalomban. Az általa felvetett kérdések a modern politikai egzisztencia mélyrétegét érintik.

Molnár Attila Károly és Kucsera Tamás a megemlékezés tónusában nyitották meg a konferenciát, ezután Alvino-Mario Fantini előadása következett Molnár ellenforradalmi gondolkodásáról. Megadja Gábor Molnár Tamás egy korai művét elemezte, amelyben a szerző Georges Bernanos gondolkodói portréját rajzolta meg. A konferencia ezt követő második szekciója a nemzetközi diskurzusban jelölte ki Molnár Tamás helyét. Jan Bentz a tomizmus hagyományával hozta összefüggésbe a filozófus munkásságát, Wolfgang Fenske a német jobboldallal állította kontrasztba és azon belül is Armin Mohlerrel folytatott vitáján keresztül mutatta be Molnárt, Dušan Dostanić pedig a Maurras-féle Action Française hatásáról beszélt.

A konferencia harmadik szekciója egyes filozófiai és politikai állásfoglalásokat vizsgált. Michal Semin a szinodalitás tendenciáiról és a szinodális útról tartott előadást Molnár Tamás Katolikus Egyházzal kapcsolatos kijelentései és művei alapján. Czopf Áron az egzisztencializmussal kapcsolatos állásfoglalásokat gyűjtötte össze Molnár műveiből, rámutatva, hogy a szerző szerint az egzisztencializmus, különösképpen annak sartre-i változata csak az utópikus gondolkodás felé fordulva képes felülemelkedni önnön relativizmusát. Till Kinzel a 20. századi utópikus gondolkodás kritikáját foglalta össze, Pető Zoltán pedig a liberális hegemónia koncepcióját bontotta ki.

A konferencia záró szekciójában Miguel Ayuso The "two powers" at the crossroads of theology, philosophy and history című előadása, illetve John Rao amerikanizmusról és Eric Kos későmodernitásról szóló előadásai kaptak helyet.