Újabb esszéim és verseim októberben a Magyar Múzsa, a Somogy és a Magyar Napló folyóiratokban

Két újabb esszém jelent meg a Magyar Napló és a Somogy, valamint szonettjeim a Magyar Múzsa és a Som...

irodalom

Hír

2023-10-24 08:16:00

Kapcsolódó személyek:

"Kétségtelen, hogy bizonyos mértékig minden nemzet, minden etnikum népi kultúrája hatással van – sőt, kölcsönhatásban van – a magas kultúrával, tágabban a multikulturalizmusnak a modern társadalomban kimutatható folyamataival. Kölcsönhatás alatt azt értem, hogy nemcsak a népi kultúra egyes jellemzői hatnak például napjaink popzenéjére, hanem fordítva, a különböző etnikumok népi kultúrájában is változásokat eredményezhetnek a populáris trendek." - részlet a Magyar Naplóban megjelent a moldvai magyar irodalom és a csángó népi kultúra kölcsönhatásáról írt esszémből.