Gergely Zoltán 2024

zeneművészet

Bemutatkozás

1987, január 4-én születtem, Naszódon. Középiskolai tanulmányaimat a Kolozsvári Református Kollégiumban kezdtem, ezt követően a Babeș-Bolyai Tudományegyetem, Református Vallástanárképző Kar Zeneművészeti Karán szereztem licenc és mesteri diplomát. 2010‒2013 között a Babeș-Bolyai Tudományegyetem, Hungarológiai Tudományok Doktori Iskola keretein belül folytattam tanulmányaim, ahol 2014-ben szereztem doktori fokozatot. Disszertációm címe: Karácsonyi kántálás a mezőségi magyarságnál (Témavezetők: dr. Pozsony Ferenc, dr. Szenik Ilona). 2013 óta a Román Tudományos Akadémia Kolozsvári Folklór Archívumának vagyok a népzenekutatója. Kutatásaim főként a mezőségi népzene és népszokások köré összpontosultak. Emellett, tudományos vizsgálódásaim a népi dallamok osztályozási, rendszerezési, tipológiai kérdéseire, valamint az etnikai kölcsönhatásokra, a népdalgyűjtés módszertani problémáira és archívumi anyagok digitalizálására, értékesítésére irányulnak. Legfontosabb publikációim a Mezőségi kántáló énekek című monográfiám, amelyet a Hagyományok Háza adott ki 2016-ban, DVD-melléklettel, valamint a 2019-ben megjelent Szenik Ilona népzenei gyűjteménye, három nyelvű (magyar, román, angol), DVD melléklettel ellátott multimédiás kiadványom, melyet Pávai Istvánnal közösen szerkesztettünk. Több mint 35 tanulmányt és recenziót közöltem magyar, angol és román nyelven a mezőségi kántálóénekek dallam és szövegrepertoárjáról, a mezőségi lakodalom és temetés énekrepertoárjáról, valamint a Kolozsvári Folklórintézetben található népzenei anyagról. Részt vettem 10 nemzetközi és több min 25 hazai konferencián/kerekasztal beszélgetésen és könyvbemutatón.

Iskolák

Jelenlegi Munkahely

Hírek, Események