Homolya Dávid András

zeneművészet

Bemutatkozás

1978-ban születtem Budapesten, hétéves koromban kezdtem zongorázni. Első végzettségem angol nyelvtanár, 2002-ben diplomáztam az egri EKTF-en. Gimnáziumi, majd főiskolai tanulmányaim mellett 17 éves korom óta tanultam orgonálni, tanáraim Baróti István és Matuz Csilla voltak. 2002 és 2003 között az erdélyi Medgyesen voltam az evangélikus egyházközség másodorgonistája. A bázeli zeneakadémián, a Schola Cantorum Basiliensis-intézményben 2009-ben szereztem orgonaművész-tanári diplomámat Jean-Claude Zehnder és Wolfgang Zerer növendékeként.2008-tól az EU orgonaszakértői posztgraduális mesterképzésén vettem részt a Trossingeni Zeneművészeti Főiskolán. 2010-ben felsőfokú diplomát szereztem, mint nemzetközi orgonaszakértő (International OrganExpert). Rendszeres liturgiai szolgálatot végzek több svájci és hazai református és katolikus templomban, rendszeresen koncertezem itthon, Svájcban, Németországban, Erdélyben és Portugáliában. A 2013-as bellelay-i Joseph Bossard nemzetközi orgonaverseny dobogósa vagyok. Erdélyi orgonaépítőknek 2005 óta szervezek továbbképzéseket (Ars Organi, 55. évf., 3. füzet, 2008 szeptember). 2015-ben és 2017-ben orgonakurzust tartottam a LFZE egyházzene-tanszékének szervezésében. 2017 óta a Magyar Egyházzenei Társaság orgonás tagozatának vezetője, 2023-tól a MRE Zsinati Hivatalának munkatársa vagyok. 2011 óta számos nagyszabású orgonaprojektet vezettem/vezetek Erdélyben, Svájcban és Magyarországon. Ösztöndíjas munkám kitűzött célja egy magyarországi orgonatörténeti munka, mely kiemelt hangsúlyt helyez a lengyel-hatású kárpát-medencei reneszánsz tradícióra és a határon túli hangszerekre.

Iskolák

Jelenlegi Munkahely

Hírek, Események

2024-01-17 23:34:00

Hír

Technikai okokbók kissé megkésve most sikerült az eddig, pontosabban 2023 végéig megvalósult munkaterv-teljesítést feltölteni, részleteket ld. alább.