Dr. Lázár Bence András

irodalom

Bemutatkozás

Faludy-díjas költő és pszichiáter. 1989-ben született Szegeden. 2005 óta ír, 2007 óta publikál. 2014-ben diplomázott a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karán. 2019-ben szerezte meg doktori (Ph.D.) fokozatát az SzTE Elméleti Orvostudományok Doktori Iskolában. 2020-tól az SzTE Pszichiátriai Klinika egyetemi adjunktusa. Rendszeres szerzője olyan szépirodalmi folyóiratoknak, mint az Élet és Irodalom, a Tiszatáj, a Népszava, a Vigilia vagy a Parnasszus.Eddig négy önálló verseskötete jelent meg. Legutóbbi könyve: Kávé, tejjel (Prae Kiadó, 2021).  Számos alkotói támogatásban, irodalmi ösztöndíjban részesült.

Az MMA Ösztöndíjas Program hároméves időszaka alatt "A szelf művészeti értelmezése" munkacímű pályázat keretében egy verseskötet, egy kiregény és egy a kisregényre épülő színmű megírását tűzte ki célul. A három mű közös kapcsolódoási pontja az "egyén" avagy "én" külvilággal történő szerteágazó interakcióinak többrétű értelmezése, mind a belső és külső  dimenziók mentén. A készülő művek közös mottója Thomas Mann A varázshegyben írott mondata is lehetne: “Az idő illúzió, lefolyása okban-okozatban csupán érzékszerveink bizonyos berendezésének eredménye, s a dolgok valójában egy álló most-ban léteznek.” (674. oldal 7. fejezet, Tengerparti séta, 1974. A varázshegy Thomas Mann).

Iskolák

Szegedi Tudományegyetem

Jelenlegi Munkahely

Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Pszichiátriai Klinika

Hírek, Események

2023-12-17 20:27:00

Hír

Lázár Bence András verse a Népszava Nyitott Mondat irodalmi mellékletében

2023-12-17 20:26:00

Hír

Szegedi Horizonzt 2023 Antológia facebook oldala

2023-07-28 14:32:00

Hír

LÁZÁR BENCE ANDRÁS OLVASSA FEL VERSEIT

2023-07-26 14:09:00

Hír

Lélekemelő Magazin – „Már az is fáj, ha hallom” - interjú Lázár Bence Andrással

2023-04-13 19:15:00

Hír

Lázár Bence András költő social media felülete

2023-04-13 19:14:00

Hír

Lázár Bence András: Az maradok, akinek a nevét; Báb; Ne a szóközöket egy ismétlésben

2022-12-13 11:51:00

Hír

Ajánló az Élet és Irodalom kulturális rovataiból.

2022-12-13 11:49:00

Hír

“Dr. Lázár Bence András, a SZAOK Pszichiátriai Klinika egyetemi adjunktusa a Magyar Művészeti Akadémia Művészeti Ösztöndíj Programjának 2022. évi nyertese” – írta az SZTE Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Kar a Facebook oldalán. A szegedi büszkeség az orvostudományban és az irodalom területén is

2022-12-13 11:47:00

Hír

Pszichiáter és egyben egy elismert költő, Dr. Lázár Bence András, az SZTE Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Kar adjunktusa, aki 2022-ben a Magyar Művészeti Akadémia Művészeti Ösztöndíj Programjának egyik nyertese, eddig leginkább lírai szövegeket publikált.