Onhausz Miklós 2022

művészetelmélet

Bemutatkozás

2009-ben szereztem pedagógia-történelem szakos bölcsész és tanár diplomát a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán, majd 2013-ban abszolutóriumot Pécsi Tudományegyetem Neveléstudományi doktori Iskolájában. A Pécsi Székesegyház Palestrina Kórusának énekese és kórustitkára, továbbá az énekkar támogatására létrehozott Glatt Ignác Hagyományőrző Kulturális Egyesület elnöke vagyok.

2013-ban elnyertem a Nemzeti Kulturális Alap alkotói támogatását a "Glatt Ignác pedagógiai és egyházzenei munkássága Pécsett a XIX-XX. század fordulóján" című könyv megírására, amely elkészült, de végül kéziratban maradt. Életkörülményeim úgy alakultak, hogy nem tudományos/művészeti vonalon dolgozom, a témám kutatása és megírása félbemaradt. Ezt az elejtett szálat szeretném most felvenni.

Az 1880-as években a Pécsi Székesegyházat újjáépíttető Dulánszky Nándor püspök ceciliánus mintára egyházzenei reformot vitt véghez főtemplomában. A liturgiában a korábbi zenekaros egyházzenei praxist felváltotta a gregorián énekek és a cappella polifon művek használata. A korabeli egyházzenei eszmény fiúkórust kívánt meg, amelynek képzéséhez Dulánszky énekiskolát alapított, így a dómkórust kizárólag fiúk és férfiak alkották. A regensburgi és római iskolákkal egyenértékű teljesítményt felmutató Székesegyházi Énekiskolát (1888-1953) ugyan elpusztította a diktatúra, és a rendszerváltás után létrehozott Pécsi Püspöki Énekiskola (1990-1997) se tudott hosszú életű lenni, de a székesegyházi énekkar több mint 130 éve - helytállva a legnehezebb évtizedekben is - megszakítás nélkül működik, napjainkban is.

A művészeti együttes és a két zenepedagógiai műhely egybefonódó történetének feldologozása összetett feladat, a levéltári források faggatásán és a szekunder irodalom feltárásán túl aprólékos repertoártörténeti elemzés, továbbá számos mélyinterjú elkészítése és feldolgozása is szükséges lesz a teljes korszakot bemutató monográfiák megírásához.

Iskolák

Jelenlegi Munkahely

Hírek, Események

Hír

Közel fél évszázad bezárkózás után lépett fel Pécsen kívül az együttes

Hír

A kéziratok és széljegyzetek szerepe a repertoárkutatásban, a Pécsi Székesegyház kottatárában

2023-12-01 15:00:00

Esemény

Kétnapos egyházzenei konferenciát rendez a Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kara és a Pécsi Egyházmegye. A konferencia-előadások mellett orgonaimprovizációs hangversenyre és zsolozsmára is várják az érdeklődőket.

2023-11-25 18:00:00

Hír

Főpásztori szentmisén adtak hálát Pécsett a Palestrina Kórus 70 éves történetének minden kegyelméért, hogy a legnehezebb időszakokat átvészelve napjainkban is őrizheti a Pécsi Székesegyházi Énekiskola művészeti és szellemi örökségét.

2023-11-09 16:00:00

Esemény

Nyolcadik alkalommal rendezik meg a Pécs-Baranya évszázadai című országos helyismereti konferenciát Pécsett, a Tudásközpontban. Onhausz Miklós történész ez alkalommal a Pécsi Székesegyházi Énekiskola történetének harmadik szakaszát ismerteti.

2023-10-14 12:10:00

Esemény

Kétnapos konferenciát rendeznek az egyetem Pécsre költözésének 100. évfordulóját ünneplő Pécsi Tudományegyetemen. A Művészeti Kar "Pécs zenei élete 1923-tól napjainkig" című konferenciáján Onhausz Miklós, a Magyar Művészeti Akadémia ösztöndíjasa is részt vesz előadásával.

2023-09-06 14:42:00

Hír

A Palestrina Kórus Hergenrőder Miklós vezetésével végzett negyedszázados munkáját bemutató írás a Parlando zenepedagógia folyóirat 2023/4. számában jelent meg.

2023-09-06 14:24:00

Hír

A Hergenrőder Miklós karnagy életútját bemutató tanulmány megjelenése után egy rendkívül gazdag, a teljes életpályát bemutató fényképalbum került elő a művész egyik rokonánál, amely indokolttá tette az életrajz kiegészítését és a legérdekesebb fellelt források közlését.

2023-03-15 08:32:00

Hír

A Palestrina Kórus 35 évi munkáját, egyben Jobbágy Valér egyházkarnagyi pályafutását és eredményeit bemutató írás a Parlando zenepedagógia folyóirat 2023/2. számában jelent meg.

2023-03-01 08:16:00

Hír

A Pécsi Székesegyház Palestrina Kórusa működésének támogatására és a Székesegyházi Énekiskola hagyományainak megőrzésére létrejött civil szervezet tízéves jubileumán (2019) emlékéremmel köszönte meg tagjainak és más támogatóinak segítségét. Az emlékérem leírása a Pécsi Dénár c. újságban jelent meg.

2022-12-01 12:00:00

Hír

Az Énekiskola 1938. évi jubileumi ünnepségeire készült jelvénye ismert volt a numizmatika iránt érdeklődők körében, azonban létezik egy azonos tartalmú, nagy méretű érem is, amelyről nem készült leírás. A két tárgy keletkezési körülményeinek nyomába eredtem a Pécsi Egyházmegyei Levéltárban.

2022-11-23 23:59:00

Hír

A 100 éve született Dr. Hergenrőder Miklós székesegyházi karnagy életútját bemutató írás a Parlando zenepedagógia folyóirat 2022/6. számában jelent meg.