Maczák Ibolya 2024

irodalom

Bemutatkozás

Az ELKH–PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport tudományos főmunkatársa vagyok. Írói alkotói módszerek vizsgálatával, elsősorban komparatisztikával, motívumtörténettel és filológiával foglalkozom. Kutatási témáim közé tartozik az 1800 előtti magyarországi egyházi irodalom és Pilinszky János életműve is. Mindkét tárgykörben publikáltam szakmonográfiát: Elorzott szavak (2010), Papírdarabok – Pilinszky János drámaírói munkássága (2015), Kölcsönzés és kompozíció – Szövegalkotás 17–18. századi szerzők prédikációiban címmel (2019). Rendszeresen tartok előadást hazai és nemzetközi konferenciákon, számos tudományos és ismeretterjesztő írásom látott napvilágot.

2003-ban végeztem a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Karán magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanári oklevelet szerezve, régi magyarországi irodalom speciális képzéssel kiegészítve. Ugyanebben az évben kaptam könyvtárosi diplomámat az Eötvös Loránd Tudományegyetemen. Utóbbi intézményben drámapedagógiai programot végeztem és felsőfokú (OKJ-s) kulturális menedzser képesítést szereztem. A 2008-ban summa cum laude minősítéssel védtem meg irodalomtudományi PhD-értekezésemet a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen. (Disszertációm címe: „Nem lopjuk azt, amit örökségül vettünk a mi régi atyáinktól” – Kompilálás és excerpálás a magyarországi barokk kori prédikációkban.) 2013-ban a Színház- és Filmművészeti Egyetemen szereztem oklevelet színházi szaknevelőként.

Tanulmányaim és kutatásaim sokfelé ágaztak az idők során, ám lényegében mindig ugyanazokra a kerestem a választ: hogyan születik meg egy irodalmi mű és miként jut el olvasóihoz.

Iskolák

Jelenlegi Munkahely

Hírek, Események