Jónás Péter 2024

képzőművészet

Bemutatkozás

Budapesten élek és képzőművészként alkotok. A Magyar Képzőművészeti Egyetem képgrafika szakán, és vizuális nevelőtanár szakán szereztem diplomámat 2004-ben. Műveimben többnyire személyes élmények „vetületeit” ábrázolom, amelyek gyakran a környezetből kiragadott egyszerű, konstruktív formák által létrehozott kompozíciók. Foglalkoztatnak az épített környezet tárgyai, amelyek olykor szokatlanok, az ember által kevésbé észrevehető „vizuális elemek”. A témák többsége művésztelepi környezetből születik, ami egy „lokális terepmunka” során alakul át képek sorozataivá. Vázlatok, fotográfiák, elméleti megközelítések együttesen segítik az alkotói folyamatot, majd a művek létrejöttét. Alkotói módszeremben általában sorozatokban gondolkodom, ami lehetőséget nyújt a formálódó téma és képi kompozíció változásainak rögzítésére. Foglalkoztat a kiválasztott téma többféle képzőművészeti médiumban való megjelenítése (grafika, festészet, installáció). Az utóbbi időben nagyobb hangsúlyt kaptak a grafikai művek. Ugyanakkor erőteljesen foglalkoztatnak a grafika műfaján belül használt alternatív grafikai hordozók is (fa, üveg, beton stb.) Ezekben az esetekben a mű már konceptuálisabb jelentést kap, mivel az anyaghasználat befolyásolhatja a mondanivalót – egyúttal kiszélesítheti a grafika jelentéstartalmát és dimenzóját is. A grafikai gondolkodásmód ilyen jellegű megközelítése már a 2010-es évek közepétől foglalkoztatott, amelyeket elméleti kutatásaimban, nevezetesen egy DLA értekezésben foglaltam össze. Lényegében ezeknek a kutatásoknak a folytatását tervezem megvalósítani az elkövetkező 3 évben. Legutóbb kifejezetten olyan műveket alkottam ( és a jövőben is tervezem), ahol a dúc alapú képalkotás (eredendően grafikai módszerek) folyamatát kombinálom a festészet médiumával. Itt még a grafikai eljárások közti átjárhatóságot is vizsgálom. Kiemelném, hogy koncepciómban alkotás és kutatás paralel módon jönne létre.

Iskolák

Jelenlegi Munkahely

Hírek, Események